GIMNAZJALIŚCI

Aktualna oferta I Liceum

 

OFERTA EDUKACYJNA

I LICEUM IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE


 

W roku szkolnym 2018/2019 uczennice, uczniowie klas pierwszych będą mogli rozszerzać dodatkowe przedmioty międzyoddziałowo, zgodnie ze swoimi wyborami. Ostateczny wybór przedmiotu rozszerzonego nastąpi pod koniec nauki w klasie pierwszej.


 

PROFIL POLITECHNICZY A

* Uczeń już od klasy pierwszej rozszerza matematykę. W tym oddziale oferujemy również rozszerzenia z fizyki, informatyki lub chemii.

* Z nami przygotujesz się na studia!:

architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, bankowość, chemia, bioinformatyka, budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, fizyka techniczna, geodeza i kartografia, inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn, inżynieria biomedyczna, inżynieria zarządzania, logistyka,mechatronika, makro- i mikroekonomia, reobotyka, telekominikacja...

* Podczas nauki oferujemy:

pracę w ramach koła fizycznego z wykorzystaniem szkolnego obserwatorium astronomicznego,
doskonałe przygotowanie na studia, większość absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach: Politechnika Warszawska i WAT,
udział w zajęciach organizowanych przez wyższe uczelnie (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, UPH, Uniwersytet Białostocki), a także instytuty naukowe PAN (Instytut Fizyki, Centrum Astronomiczne).

W celu poznania uczelni i perspektywy pracy w szkole organizowane są spotkania z absolwentami liceum, którzy kontynuują naukę w uczelniach technicznych lub już ukończyli  studia.

Zainteresowani uczniowie z powodzeniem biorą udział w konkursach przedmiotowych z fizyki i matematyki.

* Współpraca z uczelniami:

Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku oraz z Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki - Wydział Matematyki i Informatyki UwB.

 
 


 

PROFIL MENADŻERSKI B

* Rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski.

* Z nami przygotujesz się na studia!: mechanika, elektronika, robotyka, mechatronika, energetyka, budownictwo, matematyka, fizyka, informatyka, geodezja, kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria kierunkowa, optyka, nowe technologie, technologia kierunkowa, zarzadzanie inżynierskie...

* Podczas nauki oferujemy:

Wysokiej jakości zajęcia edukacyjne w dobrze wyposażonych pracowniach.
Zajęcia w laboratoriach szkół wyższych.
Warsztaty prowadzone przez kadrę uczelni technicznych.
Sesje popularnonaukowe i spotkania z ekspertami.
Tematyczne wycieczki edukacyjne.
Dodatkowe projekty edukacyjne, na przykład współpraca międzynarodowa młodzieży, międzynarodowe wideokonferencje.
Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, na przykład: Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego, Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, Konkursie Matematyczny Pangea.
Ciekawe zajęcia pozalekcyjne, na przykład wyjazdy na spektakle w języku angielskim, rejs po Morzu Śródziemnym.
Doskonałe przygotowanie na studia. Nasi absolwenci z powodzeniem studiują na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na Politechnice Warszawskiej czy w Cass Business School.

* Współpraca z uczelniami:

Program patronacki Szkoły Głównej Handlowej.


 

PROFIL HUMANISTYCZNY C

* Od klasy pierwszej rozszerzenie języka polskiego, a następnie takze wiedzy o społeczeństwie i historii.

* Z nami przygotujesz się na studia!:

społeczne: adminitracja, zarzadzanie publiczne, psychologia, socologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe...

humanistyczne: filologie obce (anglistyka, germanistyka, skandynawistyka, sinologia, japonistyka…), edytorstwo, histroia sztuki, archeologia, historia, amerykanistyka, zarzadzanie kulturą i mediami, studia wschodnie, bałtyckie, azjatyckie, animacja, sieci, wiedza o teatrze, filmoznawstwo, wiedza o nowych mediach...

* Podczas nauki oferujemy:

Udział w spotkaniach z przedstawicielami różnorodnych środowisk kultury ("Sztuka dialogu", "Biblioteczne spotkania z pasją).

Zajęcia w nagradzanej grupie teatralnej Preteksty.

Pracę dziennikarską w szkolnej gazecie Kujon.

Udział w projektach, działaniach obywatelskich, społecznych (prawybory, Sejm Dzieci i Młodzieży).

Spotkania z sędziami, wojewodą mazowieckim, marszałkiem senatu.

Wyjazdy na spektakle teatralne ("Akustyka teatru").

Wyjazdy na spektakle angielskojęzyczne.

Udział w międzynarodowym projekcie AIESEC i międzynarodowym projekcie "Jesteśmy razem".

Udział w spotkaniach z młodzieżą niemiecką (KSS Neustadt), białoruską, ukraińską.

Zajęcia językowe (niemiecki, rosyjski, angielski) na UPH.

Udział w wycieczkach (wystawy, instytucje kultury, Sejm), warsztatach (na przykład przeprowadzanych przez pracowników muzeów, fundacji).

Udział w różnego typu konkursach.

* Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (Instytutem Lingwistyki Stosowanej...), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (Wydziałem Prawa).

     

 


 

PROFIL MEDYCZNY D

* Rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka.

* Z nami przygotujesz się na studia!:

Uczelnie medyczne:
analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, wydział lekarski,  pielęgniarstwo, stomatologia...

Akademie Wychowania Fizycznego: rehabilitacja ruchowa, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne
Kierunki przyrodniczo-rolnicze: biotechnologia, zootechnika, weterynaria, rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska...

* W czasie nauki oferujemy:

Wyjazdy na UPH w ramach projektu „Ciekawa chemia” i „Chemia w laboratorium”; zajęcia laboratoryjne pod kierunkiem pracowników uczelni.
Ćwiczenia laboratoryjne w szkolnej pracowni;praca w grupach ćwiczeniowych.
Wycieczki edukacyjne do Świerku – wykłady o promieniotwórczości i zwiedzanie reaktora badawczego „Maria”.
Wyjazdy na ćwiczenia laboratoryjne z biologii i chemii w CNK.
Zwiedzanie aktualnie pracującej apteki  i wizyta w muzeum farmacji; poznanie pracy farmaceuty.
Wizyta w laboratorium analitycznym miejskiego szpitala.
Spotkania z pracownikami lasu i ornitologiem.
Spotkania w ramach doradztwa zawodowego.
Udział w akcjach społecznych, na przykład akcja zbierania karmy dla bezdomnych psów.
Udział w konkursach przedmiotowych z biologii i chemii.

* Współpraca z uczelnią: Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.


 

PROFIL SPOŁECZNY E - aktualność roku szkolnego 2017-2018

* Uczeń od klasy pierwszej rozszerza języka angielski. W tym oddziale oferujemy również rozszerzenia z geografii, wiedzy o społeczeństwie.

* Klasa pod patronatem UW.

* Z nami przygotujesz się na studia!: prawo, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna, psychologia, socjologia, geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, geologia, geodezja, archeologia, administracja, ekonomia, urbanizacja, turystyka i rekreacja, archiwistyka, bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja europejska, europeistyka, filologie, historia, politologia...

* W czasie nauki oferuemy:

Zajęcia warsztatowe  na uczelniach wyższych.
Udział w sesjach popuarnonaukowych.
Tematyczne wycieczki edukacyjne i zajęcia terenowe.
Spotkania z psychologiem, prawnikiem, psychologiem więziennym, dziennikarzem, lingwistą, radnym, Marszałkiem Senatu, prokuratorem wojskowym.
Lekcje obywatelskie z udziałem władz samorządowych, na przykład lekcje obywatelskie z wojewodą mazowieckim, starostą powiatowym.
Udział w rozprawach sądowych i sesjach rad samorządowych.
Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, na przykład Sejm Dzieci i Młodzieży, Olimpiada  Historyczna , Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, olimpiady z języków obcych.
Ciekawe zajęcia pozalekcyjne: wizyty w Sądzie Rejonowym, wyjazd do Parlamentu RP.

* Współpraca z uczelniami: Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (Wydziałem Prawa), Uniwersytetem Warszawsim (Wydziałem Historii).

 


 

Zachęcamy do rozmów z kadrą i wszystkimi uczącymi się w I Liceum.

Drzwi zawsze otwarte.

 

BIP RSS
 
CMS Toruń