strona główna

2017-04-20 DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH DLA GIMNAZJALISTÓW - PROJEKT E-FIZYKA

 .

 
Współpraca z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej
 
Współpraca z Wydziałem Fizyki PW trwa już kilkanaście lat i przybierała różne formy. Zaczęło się od  naszego udziału w imprezach organizowanych przez WFPW z okazji Festiwalu Nauki i  uczestnictwa w Mazowieckim Konkursie Fizycznym organizowanym przez ten wydział.  Na dobre rozwinęła się w roku 2012 w ramach projektu efizyka. W ramach tego projektu kilka klas naszego liceum miało okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Fizyki, a także brać udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Fizyki w naszym liceum. W  ramach tego projektu uczniowie zyskali możliwość dostępu do jednego z pierwszych epodręczników i  do wirtualnego laboratorium.  Zorganizowany  był również konkurs dla uczniów na projekt naukowy, którego jednym z laureatów został nasz uczeń (wówczas) Patryk Mięsak. Obecnie realizujemy razem z  WF (we współpracy międzynarodowej) projekt MAKEITREAL powstały w programie  unijnego ERASMUS+. 24 kwietnia 2017 odbyły się drugie zajęcia dla uczniów prowadzone przez pracowników WFPW i nauczycieli naszego Liceum z projektowania 3D. Na zajęciach uczniowie wgłębiali się w tajniki projektowania 3D, projektując kolejne obiekty 3D,  które następnie były drukowane (jeszcze na nie naszej drukarce).
 
Kolejnym projektem, w którym będziemy mieli szanse uczestniczyć to projekt STEMforYOUTH.  z którego założeniami i  niektórymi elementami zostali zapoznani na spotkaniu 24 kwietnia 2017  z prodziekanem do spraw ogólnych WFPW i członkiem Senatu Politechniki Warszawskiej dr. inż. Przemysławem Dudą uczniowie klas I A i I F.  W ramach tego projektu uczniowie zyskają dostęp  do wieloelementowej internetowej platformy edukacyjnej. 
 
W trakcie rozmów z panem Przemysławem narodził się pomysł zacieśnienia współpracy poprzez objęcie patronatem przez WFPW klasy naszego liceum i  takim patronatem zostanie objęta przyszłoroczna klasa IA.
Złożyliśmy również wraz  z WFPW wniosek o przyjęcie do realizacji kolejnego  projektu we współpracy  międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+. Projekt ma praktycznie zapoznawać uczniów z nowymi technologiami. Czy projekt zostanie przyjęty dowiemy się w sierpniu 2017.
 
                                                                                                       Jarosław Krakowski

 .

BIP RSS
 
CMS Toruń