strona główna

2019-06-07 FIZYKA

 

                    

 

„Lwiątko” to najpopularniejszy ogólnopolski konkurs fizyczny. Przeprowadzany jest w różnych kategoriach wiekowych (w tym roku: 7-8 klasy szkół podstawowcyh, 3 klasy gimnazjów, 1-3 klasy liceów i 1-4 klasy techników.

Każda grupa wiekowa otrzymuje 30 zadań testowych na trzech poziomach trudności (są to zasady identyczne jak w konkursie  matematycznym „Kangur”). Rozwiązanie zadań wymaga wiedzy ogólnej z fizyki wykraczającej poza podstawę programową, a także umiejętności logicznego myślenia i kojarzenia faktów. Łącznie można uzyskać 150 punktów, z tym że za błędną odpowiedź punkt jest odejmowany. Konkurs został zainicjowany w 2001 w Liceum Akademickim we Lwowie, w Polsce 2003 roku został zorganizowany w wybranych szkołach, a od 2004 roku jest ogólnodostępny (nasze Liceum uczestniczy od 2005 roku).

W tym roku znakomity wynik osiągnął uczeń klasy Władysław Młynik. Jest to najlepszy punktowo wynik w konkursie w kilkunastoletniej historii udziału naszej szkoły.

                                                                                                                Jarosław Krakowski

 

Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej w Łodzi

121,25

Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie

w Toruniu

116,25

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Sokołowie Podlaskim

111,25

IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementny Hoffmanowej w Warszawie

107,50

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

104,25

Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie

w Toruniu

103,75

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu

102,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku

100,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie

100,00

BIP RSS
 
CMS Toruń