strona główna

2021-03-14 FIZYKA W I LICEUM

 .

 

DLACZEGO I LICEUM? - ODPOWIEDŹ PIERWSZA...Dlaczego fizyka?

Fizyka szkolna z samej natury rzeczy jest superpozycją stanów: „fizyka jest łatwa, fizyka jest trudna”. Który stan jest realizowany przez ucznia, zależy od wyboru podejścia do nauki. Jeżeli wybierzesz podejście: jakoś się uda, będziesz uczyć się od czasu do czasu, to bardziej prawdopodobny będzie stan: fizyka jest trudna i nic nie da się zrozumieć. Jeżeli wybierzesz podejście: uczę się systematycznie, a jak czegoś nie rozumiem, to się dopytuję, to bardziej prawdopodobny będzie stan: fizyka jest łatwa.

Dlaczego fizyka?

Od strony praktycznej:  znajomość podstaw fizyki jest niezbędna na wszystkich kierunkach technicznych (politechniki, kierunki inżynierskie na uczelniach rolniczych, uczelniach wojskowe, w szkołach strażackich,  na kierunkach medycznych); wyniki egzaminu maturalnego z fizyki mogą być uwzględniane przy rekrutacji. Wyniki z fizyki mogą też być uwzględniane przy rekrutacji na SGH. Istnieje nawet kierunek badań „ekonomofizyka”, który z powodzeniem stosuje metody fizyki do wyjaśniania procesów ekonomicznych.  Znajomość fizyki jest także przydatna na wszystkich kierunkach przyrodniczych, u podstaw „działania” świata stoją prawa fizyki, a ich znajomość ułatwia zrozumienie innych  dziedzin wiedzy.

Dlaczego fizyka?

Jeżeli interesują cię: astronomia, Wszechświat, mikroświat, informatyka, współczesne technologie lub inne nauki przyrodnicze, to dla zrozumienia, jak to wszystko działa, niezbędna jest znajomość podstawowych pojęć i praw fizyki. Fizyka bada Wszechświat od najmniejszych obiektów, którymi, zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy, są elektrony i kwarki ( choć nauka nie wyklucza, że mogą istnieć jeszcze mniejsze obiekty), do Wszechświata jako całości. Dziedzina wiedzy zajmująca się Wszechświatem i jego ewolucją nazywa się kosmologią.  Nauka fizyki stwarza także możliwość poznania metody naukowej badań i odróżnienia faktów naukowych od bajań pseudonauk.

Jeżeli zatem jesteś dociekliwy i nie chcesz, aby twoja wiedza ograniczała się do znajomości tego, co się stanie po naciśnięciu guzika lub dotknięciu ekranu smartfona; jeżeli chcesz wiedzieć, jak i dlaczego działają różne urządzenia, jeżeli chcesz wiedzieć, jakie mechanizmy rządzą zjawiskami zachodzącymi w bliskim i dalekim Wszechświecie, to ucz się fizyki!

Dobrym miejscem do nauki fizyki jest I LO. Uczestniczmy w licznych projektach edukacyjnych (nawet w czasach pandemii); jesteśmy objęci patronatem przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Uczniowie z powodzeniem biorą udział w konkursach i olimpiadzie przedmiotowej, a średnie wyniki egzaminu maturalnego zdecydowanie przekraczają średnią krajową.

                                                                                              Jarosław Krakowski

BIP RSS
 
CMS Toruń