MATURZYŚCI

Francuska matura

 

 • Liceum francuskie, tak jak polskie, trwa trzy lata.
 • Pierwsza sesja egzaminacyjna odbywa się w klasie drugiej, dotyczy języka francuskiego (pisemnie i ustnie) lub matematyki (w zależności od profilu; matematycy zdają literaturę, a literaturoznawcy matematykę).
 • Druga sesja egzaminacyjna jest w klasie trzeciej i obejmuje przedmioty: filozofię (jak przystało na kraj Pascala i Kartezjusza), języki obce (ustnie i pisemnie), historię (wypracowanie), geografię (wykonanie mapy do podanego zagadnienia).
 • Klasa pierwsza jest dla wszystkich ogólna. W drugiej wybiera się specjalizację: ekonomia z poltyką i socjologią, albo literatura, albo matematyka z fizyką.
 • Matematycy i fizycy zdają maturę także z historii i geografii, a literaturoznawcy i profil spoleczny zdają matematykę i chemię. Maturę zdaje się ze wszystkich przedmiotów, jakie miało się w ostatniej, trzeciej klasie.
 • By zdać maturę, trzeba osiągnąć 10 punktów na możliwych 20. Od 12 punktów pojawiają się wyróżnienia. Więcej punktów otrzymuje się za te przedmioty, w ktorych ktoś się specjalizował.
 • Arkusz maturalny z matematyki (z roku 2012).
 • Wyniki maturalne podawane są na początku lipca.
 • Studniówki nie ma, ale jest Dzień Maturzysty (sto dni przed maturą). Maturzyści przebierają się, wychodzą na ulicę i zbierają pieniadze, dając ofiarodawcom cukierki.
 • W przedostatnim dniu szkoły uczniowie rozbijają na boiskach namioty i spędzają noc poza domem. Rankiem, ostatniego dnia w szkole, chodzą w strojach nocnych (przez jakiś czas).
 • Pięciodniowy tydzień szkolny obowiązuje w szkołach podstawowych dopiero od 2014 roku. Środy już nie są dniami wolnymi od nauki w szkole. Część rodziców protestowała, lecz bezskutecznie.
 • Zasiłki na dzieci szkolne bywają niewypłacane, gdy dziecko w szkole jest nieobecne lub ma godziny nieusprawiedliwione.
 • W ciągu szkolnego dnia jest dwugodzinna przerwa obiadowa. Uczeń opuszcza szkołę około 17.00.
 • Przerwy między lekcjami są bardzo krótkie.
 • W maju, w podparyskim liceum jeden z nastolatków wydał gazetkę szkolną o zamachu w redakcji "Charlie Hebdo". Otrzymywał potem pogróżki. W anonimowych listach były między innymi naboje i łuski. Koleżanki i koledzy zorganizowali dla niego marsz poparcia. Uczniowie skarżyli się na obojętność nauczycieli i brak ich wparcia w organizacji marszu. Chłopcu udzieliła poparcia organizacja pozarządowa "Dziennikarze bez granic".
 • Premier Francji zwrócił się do wszystkich uczniów: Młodzi Francuzi muszą nauczyć się żyć z terroryzmem i zagrożeniem zamachów. Wasza generacja musi się przyzwyczaić do życia z tym niebezpieczeństwem przez kilka następnych lat.
 • Francuzi nie uznają matur innych niż francuska (taka jest zasada ogólna).
 • Nie organizują egzaminów wstępnych na studia, ale nie każdy kończy pierwszy rok studiów.
BIP RSS
 
CMS Toruń