WSPÓŁPRACA

grudzień 2015

 

 

Wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w I LICEUM

8 grudnia 2015 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim odbyły się pierwsze wykłady z cyklu zajęć uniwersyteckich na temat wiedzy prawniczej. Możliwe to było dzięki podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy I Liceum a Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

W ramach współpracy między szkołą a uniwersytetem na terenie I Liceum będą odbywały się: wykłady, zajęcia warsztatowe, prezentacje multimedialne oraz inne formy zajęć dydaktycznych prowadzone przez wykładowców KUL-u. Ponadto uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie, co pozwoli nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również na przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na wyższej uczelni. Zajęcia przeznaczone są szczególnie dla uczniów klas humanistycznych. Podczas pierwszego spotkania, w murach naszej placówki, pracownicy naukowi oraz studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przybliżyli młodym ludziom techniki tworzenia prawa. Zwrócili uwagę uczniów na to jak skomplikowaną materią jest prawo, jak musi być ono precyzyjne, spójne, by nie było wątpliwości, co do jego stosowania. Wykładom przysłuchiwali się uczniowie klas humanistycznych, którzy mieli także okazję zapoznać się z warunkami przyjęć na Wydział Prawa, poznać ofertę dodatkowych zajęć i kół studenckich.

Niewątpliwie taka forma zajęć podnosi zainteresowanie młodzieży przedmiotami humanistycznymi, jest niebywałą okazją do spotkania z praktykami prawa oraz pozwala na zdobycie dodatkowej wiedzy niezbędnej przez egzaminem maturalnym.

Monika Ługowska

BIP RSS
 
CMS Toruń