grudzień 2017

 

HOLOMAKER - REALIZACJA PROJEKTU ZAPOCZĄTKOWANA


 

W dniach 19-20 grudnia 2017 odbyło się spotkanie otwierające  projekt „Holomaker”, stworzonego przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej,  w ramach programu europejskiego Erasmus+. Do uczestniczenia w projekcie jako partner została zaproszona nasza szkoła.  A spotkaniu była reprezentowana przez nauczyciela fizyki Jarosława Krakowskiego.

Głównym zadaniem projektu jest zachęcenie uczniów do studiowania kierunków przyrodniczych  poprzez bezpośredni udział w tworzeniu i wykonywaniu projektów technicznych – w tym przypadku hologramów. Program stwarza szansę dla uczniów na pogłębienie wiedzy matematyczno – fizycznej przez jej  praktyczne stosowanie, co stwarza również konieczność sięgnięcia do  wiedzy teoretycznej.

Poza Wydziałem Fizyki PW i naszym liceum w projekcie uczestniczą instytucje edukacyjne z Grecji, Włoch i Hiszpanii a także szkoła średnia z Grecji. 

 

                                                                                                                                               Jarosław Krakowski

BIP RSS
 
CMS Toruń