strona główna

2018-04-04 HISTORIA

 

OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA - HISTORIA

 


 

W marcu 2018 roku wziąłem udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego. Etap ogólnopolski odbył się w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa.
Przystąpiło do tej części Olimpiady 109 uczniów, którzy na etapie wojewódzkim przekroczyli próg 60 procent punktów w części pisemnej i ustnej. Na etapie ogólnopolskim należało napisać esej na jeden z 5 tematów, wykazując wiedzę z zakresu historii powszechnej, od starożytności do współczesności oraz całej historii Polski.


Centralna Komisja Egzaminacyjna Olimpiady oceniła moją pracę na ocenę bardzo dobrą (w skali akademickiej), co jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu finalisty i zaświadczenia o maturze z historii rozszerzonej zdanej na 100 procent.

Pracowałem pod kierunkiem Pani Profesor Izabeli Staręgi. Dziękuję Pani Profesor za przekazaną wiedzę, troskę i opiekę, a Dyrekcji Szkoły i wszystkim nauczycielom za okazaną pomoc i wsparcie.

                                                                                                                             Piotr Kacprzyk

BIP RSS
 
CMS Toruń