MATURZYŚCI

Holandia i Belgia

 
 
 
W publicznych szkołach podstawowych obowiązuje rejonizacja (nie dotyczy ona szkół prywatnych). W pierwszych trzech lub czterech latach nauki nauczyciel ma w klasie asystenta, który pomaga mu w pracy, co pozwala na wydajniejszą pracę z uczniami wymagającymi specjalnej opieki. Ministerstwo zaleca, aby najmłodsze klasy nie liczyły więcej niż 20 uczniów.
 
Przedmioty, jakie musza być nauczane w szkole podstawowej, narzuca ministerstwo, natomiast przydział liczby godzin na przedmiot i rozłożenie ich w ośmiu latach nauki zależy od szkoły, jedynie nauka angielskiego w ostatnich dwóch klasach jest obowiązkowa i musi być zgodna z limitami ministerialnymi. Na zakończenie szkoły podstawowej jest egzamin.
 
We wszystkich szkołach średnich - niezależnie od typu - w pierwszych latach uczniowie uczą sie według tej samej podstawy programowej. Uczniowie mają minimum 15 przedmiotów ogólnokształcących.
 
W ostatnich latach nauki uczniowie szkół ogólnokształcących, obok przedmiotów obowiązkowych (41 procent czasu nauki - holenderski, angielski, drugi język obcy, nauki ścisłe, nauki społeczne, kultura, kultura fizyczna), wybierają jeden z czterech profili (38 procent czasu nauki - kultura i społeczeństwo, ekonomia i społeczeństwo, nauki ścisłe i zdrowie, nauki ścisłe i technologia) oraz przedmioty dodatkowe (21 procent czasu).
 
Szkoła średnia kończy sie egzaminem składającym sie z części wewnętrznej (przedmioty wybrane) i zewnętrznej obejmującej egzaminy z holenderskiego, angielskiego i przedmiotów profilowych (5 do 8 egzaminów pisemnych). Zadania przygotowywane sa przez CITO, sprawdzane przez wskazanych przez ministerstwo egzaminatorów. Oceny wystawiane są w skali 10-stopniowej, najniższą zaliczającą jest 6.

 

 
Drugi etap edukacji nie jest w Belgii obowiązkowy. Obejmuje osoby od 15 do 18 roku życia. Są dwa etapy szkoły średniej; drugi szczebel daje możliwość rozpoczęcia studów wyższych. Ukończenie pierwszego szczebla omawianej szkoły czyni uczniów absolwentami niższej szkoły średniej.
Obok kształcenia tradycyjnego na poziomie szkoły średniej funkcjonuje w Belgii kształcenie odnowione, obejmujące trzy dwuletnie cykle nauczania:

1. W pierwszych dwu latach realizowany jest jednolity program ogólnokształcący obejmujący wszystkich uczniów. Ten etap kształcenia określa się w Belgii cyklem obserwacji.
 
2. Następne dwa lata to okres, w którym uczniowie orientują się w możliwości wyboru specjalizacji przyszłego kształcenia. W belgijskim systemie szkolenia okres ten nazywamy cyklem orientacji.
 
3. Ostatnie dwa lata średniego kształcenia odnowionego obejmują wyłącznie przedmioty wybranej specjalizacji, która jest wprowadzeniem do przyszłego kierunku studiów wyższych, czy też wszelkich form kształcenia zawodowego. Okres ten Belgowie określają mianem cyklem determinacji.

Uczniowie, którzy zdecydowali się na szkołę średnią przygotowującą do podjęcia studiów wyższych, zobligowani są do tego, by przystąpić do egzaminu maturalnego. Świadectwo maturalne poza tradycyjnymi ocenami zawiera także krótki opis ucznia. Egzamin maturalny jest jednocześnie przepustką na studia wyższe.

 

BIP RSS
 
CMS Toruń