strona główna

2021-03-15 HUMANISTYKA W I LICEUM

 


 

Studia humanistyczne kształcą umiejętności ćwiczone w szkole średniej i sprawdzane na egzaminach maturalnych: komunikowanie, negocjacje; budowanie argumentacji, praca indywidualna i zespołowa, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami.

Studia humanistyczne to różnorodne kierunki. Najbardziej popularnymi są: archeologia, filologie obce, historia sztuki, dziennikarstwo. Od kilku lat wzrasta popularność kogniwistyki i filologii polskiej. Kierunki te przezywają renesans, gdyż nastąpiło nasycenie rynku pracy absolwentami kierunków najczęściej wybieranych: prawa, psychologii, dziennikarstwa. Umiejętności humanistyczne są coraz bardziej cenione, gdyż nie ma dziedziny, która obyłaby się bez umiejętności myślenia analitycznego, trafnego argumentowania i przedstawiania myśli w danym momencie w sposób najbardziej trafny, polemizowania. Humanista przede wszystkim pyta „dlaczego?” . Odpowiedzi nie uważa za zamykającą temat, ale stanowiącą punkt wyjścia do tworzenia nowych wniosków.

Absolwenci kierunków humanistycznych pracują w mediach, instytucjach politycznych, strukturach samorządowych, agencjach public relations, instytucjach społecznych.

Które przedmioty są głównie brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia? Obecnie są to (w kolejności): język polski, filozofia, historia, historia sztuki, języki obce, wiedza o społeczeństwie, język łaciński. Nacisk na dany przedmiot zależy od uczelni i trybu studiów.

Jakie są inne, mniej popularne w naszym środowisku kierunki studiów humanistycznych? Między innymi: amerykanistyka, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, arteterapia, bioetyka, design i komunikacja społeczna, humanistyka cyfrowa, krytyka artystyczna, lingwistyka stosowana angielsko-arabska i angielsko-niemiecka, obronność państwa, produkcja medialna, pilotaż turystyczny, studia bliskowschodnie, turystyka kulturowa, wiedza o teatrze, zarządzanie sztukami scenicznymi.

Zakres dyscyplin humanistycznych jest więc niczym alfabet. Powstają nowe dziedziny, na przykład: doradztwo kariery, nowe media i reklama, porównawcze studia cywilizacji, studia euroazjatyckie.

Dziś nie mówimy już o zawodach, lecz wiązkach kompetencji. Nie jedna praca na całe życie, jak w starszych pokoleniach, lecz zmiany miejsca zamieszkania, pracodawców, firm. W świecie intensywnych zmian przedmioty humanistyczne są niezwykle pomocne.


 

 

  • Nie ma rzeczy dobrych i złych, myślenie czyni je takimi.
  • Najlepszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów.
  • Czym jest nazwa... To, co zwiemy różą, pod inną nazwą także by pachniało.
  • Mówisz, że kochasz deszcz, a rozkładasz parasolkę, gdy zaczyna padać. Mówisz, że kochasz słońce, a chowasz się w cieniu, gdy zaczyna świecić...
  • Reszta jest milczeniem...

                                                                                    

 

BIP RSS
 
CMS Toruń