WYCHOWANIE

idea

 

Adopcja na odległość w pytaniach i odpowiedziach

 

Czym jest "Adopcja na odległość"?

To przyjęcie do swojego życia biednych dzieci lub młodzieży z kraju misyjnego poprzez zapewnienie im możliwości edukacji.

Jakie dzieci mogą być objęte programem?

Osoby do grupowej "Adopcji na odległość' przedstawiają misjonarze salezjanie. Wybierają najbardziej potrzebujące dzieci i młodzież, którym rodzice nie są w stanie zapewnić edukacji, a często nawet zaspokoić ich podstawowych potrzeb. Przeważnie jednak to dzieci osierocone. Opieką objęte są osoby w wieku od 6 do 25 lat z Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Europy.

Kto może uczestniczyć w programie?

Osoba, która ukończyła 18 rok życia, rodzina, zakład pracy, uczelnia, szkoła, klasa, stowarzyszenie itp.

W jaki sposób można włączyć się do dzieła?

Deklarację należy pobrać ze strony internetowej www.misje.salezjanie.pl i wypełnioną przesłać do Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie pocztą tradycyjną lub elektronicznie.

Salezjański Ośrodek Misyjny pełni rolę pośrednika między misjonarzem a osobą adoptującą. Sponsor zobowiązuje się do pokrycia kosztów kształcenia dzieci przez okres minimum jednego roku. Po upływie tego czasu zobowiązanie może przedłużyć (telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną), nie wypełniając ponownie deklaracji.

W odpowiedzi na deklarację SOM prześle informacje o placówce, fotografię dzieci oraz nada indywidualny numer osobie przystępującej do programu.

Czy można przerwać "Adopcję na odległość"?

"Adopcja na odległość" stanowi moralne zobowiązanie wobec grupy dzieci. Jeśli opiekun nie ma możliwości dalszego wspierania, powinien powiadomić o tym SOM telefonicznie lub mailowo.

Jakie są zalety adopcji grupowej?

Adopcja grupowa polega na finansowaniu kształcenia grupy młodzieży czy dzieci będących na danej placówce misyjnej. Wpłacane przez ofiarodawców pieniądze są przeznaczone przede wszystkim na wyposażenie uczniów w podręczniki i przybory szkolne oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza umożliwiającego kształcenie. W niektórych placówkach konieczny jest zakup swetrów, butów, koców czy mundurków szkolnych, w innych żywności i podstawowych środków higieny osobistej. Często niezbędne jest również wspieranie rodziny ucznia. Adopcja grupowa w porównaniu z imienną nie wymaga tak wielu formalności. Pomoc udzielana w ten sposób szybciej dociera do potrzebujących. Jest powszechniejsza i skuteczniejsza. Zapobiega niebezpieczeństwu zawłaszczania dziecka, czy też niezdrowym podziałom wśród dzieci.

Jaki jest dotychczasowy przebieg programu?

"Adopcja na odległość" wystartowała 21 kwietnia 2001 roku (data otrzymania pierwszej deklaracji). Obecnie programem objęci są młodzi ludzie z 20 krajów świata z 4 kontynentów. Za pośrednictwem SOM wg danych szacunkowych programem "Adopcja na odległość" obejmujemy 10.600 dzieci (dane z dn. 30.12.2009).

 

Informacje pochodzą ze strony Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego: www.misje.salezjanie.pl

                                                                                                 Małgorzata Ufnal

 


BIP RSS
 
CMS Toruń