strona główna

2021-03-29 JĘZYKI OBCE W I LICEUM

 

JĘZYKI OBCE W I LICEUM - ANGIELSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI, ŁACIŃSKI


 

“One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.”
“Eine Sprache allein  stellt dich in den  Lebenskorridor, zwei  Sprachen öffnen jede Tür auf dem Weg.”
„Один язык ставит тебя в коридор жизни. Два языка открывают все двери по пути”
„Una lingua non satis est, enim linguae variae omnes portas hominis vitae aperire possunt.”
“Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.” 
 

 
 
W naszym liceum uczniowie mają możliwość nauki trzech języków obcych – angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego, i z każdego z nich mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, korzystając z tego, co oferuje im szkoła.
Od ubiegłego roku mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach języka łacińskiego, podczas których zapoznają się z elementami łaciny klasycznej jak i medycznej, w ramach projektu „Latina non solum medicinae”.
 
 
Oprócz wielu konkursów językowych, dużą popularnością od kilku lat cieszy się festiwal piosenki obcojęzycznej LOkowisko, w którym każdy chętny  może zaprezentować swój talent wokalny lub taneczny. 
 
Współpracujemy z Wydziałem Neofilologii UPH, co umożliwia uczestnictwo w wykładach i zajęciach, a także w konkursach takich jak: Uniwersytecki Konkurs Wiedzy o Rosji i Niemczech, Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej „Strofy pod samowarem”, Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych Turbolandeskunde,  Konkurs Wymowy Angielskiej. W ubiegłym roku podjęta została współpraca z Ambasadą Amerykańską.
 
 
Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się przedsięwzięcia  dające  możliwość sprawdzenia znajomości języka obcego w praktyce. Corocznie  grupa z I LO  uczestniczy w projekcie polsko-izraelskim „Jesteśmy Razem” (w tym roku spotkanie młodzieży odbyło  się w formie zdalnej).
 
Organizowane są wyjazdy do teatru na spektakle anglojęzyczne.
 
Dzięki współpracy z SGH i projektowi AIESEC  naszą szkołę odwiedzają studenci z różnych części świata. Dla naszych uczniów to możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych,  poszerzenia  wiedzy na temat kultury i tradycji innych krajów i zawarcia nowych przyjaźni.
 
  
 
Młodzież z naszej szkoły bierze również udział w wymianie polsko-niemieckiej .Szkołą partnerską I LO jest  KGS Neustadt, szkoła znajdująca się w mieście Neustadt am Rübenberge niedaleko Hanoweru. Współpraca między i  szkołami rozpoczęła się w roku 2012, od realizacji projektu edukacyjnego w Międzynarodowym Centrum Spotkań  „Camp Rodowo” na Mazurach  i trwa do dziś.
 
 
Od kilku lat grupa licealistów uczestniczy również w internetowym projekcie Etwinning, dzięki czemu, zwłaszcza teraz w czasie pandemii, nawiązuje kontakty młodzieżą z innych krajów.
 
                                                                                                                      nauczyciele języków obcych
 
 
BIP RSS
 
CMS Toruń