strona główna

2018-03-06 JĘZYK ROSYJSKI W I LICEUM

 

OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO


 

3 marca 2018 w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLIX OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO.

Główne cele Olimpiady Języka Rosyjskiego to popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego jako jednego z języków o znaczeniu międzynarodowym oraz kształtowanie zainteresowania uczniów dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym Rosji i Polski ze szczególnym uwzględnieniem literatury, sztuki, historii, geografii i polityki.

 

I Liceum im. Marii Skłodowskiej - Curie na zawodach okręgowych reprezentowały uczennice klasy drugiej

 

NATALIA CHMIELEWSKA, MAŁGORZATA SKUP.

 

Na eliminacjach okręgowych obowiązywał sprawdzian pisemny oraz ustny, którego tematyka wykracza poza obowiązujące w szkole szczegółowe treści programowe. Sprawdzian pisemny miał formę testu o charakterze leksykalno-gramatycznym z elementami wiedzy realioznawczej i trwał dwie godziny zegarowe. Część ustna obejmowała wypowiedź oraz dyskusję z jurorami na wylosowany przez uczestnika temat. 

Czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za Natalię i Małgorzatę.  Powodzenia!

 

                                                                                                                                                                 Agnieszka Babicka

BIP RSS
 
CMS Toruń