strona główna

2018-09-17 JUBILEUSZ I LICEUM - 70 LAT

 

     

 

JUBILEUSZ SIEDEMDZIESIĘCIOLECIA I LICEUM


 

I Liceum imienia Mari Skłodowskiej-Curie świętuje w roku 2018 wielki jubileusz - siedemdziesięciolecie istnienia. Każdego dnia towarzyszy nam myśl o wspaniałej historii miejsca, zobowiązuje nas do poszukiwań, nowości spójnych z dotychczasową tradycją. Dwa dni tegoż całorocznego świętowania były szczególne - 14 i 15 września. Wtedy towarzyszyli nam zaproszeni goście, absolwenci szkoły. Z nimi świiętowanie zyskało szczególny wymiar, stało się w pewnej mierze spektakularne we wrześniowych wydarzeniach kulturalnych miasta i powiatu. 14 września odbył się koncert "Pokolenia", 15 września - uroczystość główna w I Liceum przy ulicy Sadowej 11.

Zapaliliśmy też znicze na grobach nauczycieli i pracowników I Liceum. Cześć Ich pamięci.

 

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim Gościom za uświetnienie uroczystości obecnością, za wspólne rozmowy, okoliczościowe przemówienia, za jakże dowartościowującą nas obecność Państwa. I Liceum gościło osoby:

Janina Ewa Orzełowska - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

Jego Ekscelencja Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus z sekretarzem Tomaszem Szmurłą

Ksiądz Prałat Andrzej Krupa, Konkatedra Niepokalnego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim

Ksiądz Andrzej Wujek - Przełożony Salezjanów Inspektorii Warszawskiej

Marta Sosnowska - Wicestarosta Sokołowski

Jarosław Puścion - Przewodniczący Rady Powiatu Sokołów Podlaski

Eleonora Miszkiel - Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaski

Hanna Bolesta, Barbara Radman - Starsze Wizytator, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Siedlcach

Bogusław Karakula - Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski

Waldemar Hardej - Przewodniczący Rady Miasta

Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz - Wójt Gminy Repki 

Marcin Pasik - Wójt Gminy Sokołów Podlaski

Piotr Żebrowski - Prezes Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Teresa Dąbrowska - Radna Powiatu Sokołów Podlaski

Jan Godlewski - Radny Powiatu Sokołów Podlaski

Jarosław Misiak - Radny Powiatu Sokołów Podlaski

Jacek Odziemczyk - Radny Powiatu Sokołów Podlaski

Pracownicy naukowi Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: dr Aldona Borkowska, dr Ewa Kozak, dr Adrianna Pogoda-Kołodziejak

Danuta Zadrożna - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sokołowie Podlaskim

Wanda Wierzchowska - Honorowy Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Sokołowie Podlaskim

Krystyna Matysiak - Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Sokołowie Podlaski

Beata Bocian - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim

Ewa Suchożebrska - Wicedyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"

Renata Romańczuk - Wiceyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim

Waldemar Prokopczuk - Wicedyrektor Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim

Sławomir Wróblewski - Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim

Zofia Steć - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowe Podlaskim

Dariusz Cybul - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sokołowie Podlaskim

Jerzy Ostromecki - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sokołowie Podlaskim

Beata Biernat - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Sokołowie Podlaskim

Grażyna Skonieczna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sokołowie Podlaskim

Kazimierz Soszka- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sokołowie Podlaskim

Urszula Marcinkowska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Sokołowie Podlaskim

Jolanta Krysiak - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sokołowie Podlaskim

Beata Nowakowska - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Sokołowie Podlaskim

Urszula Lusińska - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim

Ryszard Górski - jeden z najstarszych absolwentów I Liceum, maturzysta rok 1949.

Lidia Iwaniak - emerytowany Dyrektor I Liceum

Kazimierz Strupiechowski - emerytowany Dyrektor I Liceum

Barbara Bojarska - emerytowana bibliotekarka I Liceum

Alicja Cichowska - emerytowana nauczycielka matematyki w I Liceum

Barbara Filipowicz - emerytowana nauczycielka historii w I Liceum

Jolanta Grzymała - emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego w I Liceum

Mieczysław Janusiewicz - emerytowany nauczyciel matematyki w I Liceum

 Jadwiga Jurkiewicz - emerytowana nauczycielka wychowania fizycznego w I Liceum

Zofia Kowalczyk - emerytowana nauczycielka języka niemieckiego w I Liceum

Zbigniew Kowalczyk - emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum 

Barbara Mazurowska - emerytowana nauczycielka języka niemieckiego w I Liceum

Krzysztof Paderewski - emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum

Krystyna Solecka - emerytowana nauczycielka języka polskiego w I Liceum

Zofia Surowiecka - emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego w I Liceum

Kazimierz Wilczyński - emerytowany nauczyciel techniki w I Liceum

Henryk Wiśniewolski - emerytowany nauczyciel matematyki w Liceum

Anna Żuk - emerytowana nauczycielka języka polskiego w I Liceum

Krystyna Piotrowska - emerytowany pracownik administracji I Liceum

Alicja Protasiewicz - emerytowany pracownik administracji I Liceum

Zofia Tomczak - emerytowany pracownik I Liceum

Ksiądz Jarosław Rzymski

Maryla Zubowicz-Wielogórska - nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 6 w Sokołowie Podlaskim

Małgorzata i Waldemar Gujscy - właściciele dworu w Gałkach, uczestnicy "Spotkań z Pasją" organizowanych w I Liceum

 

Hojni sponsorzy Jubileuszu Szkoły

 

Powiat Sokołowski, Gmina Sokołów Podlaski

Jarosław Czarkowski, Kancelaria Brokerska Spółka z o.o. w Sokłowie Podlaskim

Urszula, Piotr Flagowie z Kancelarii Notarialnej s.c. w Sokołowie Podlaskim

Bernard Stanisław Górski - Właściciel Młyna Zbożowego "Bracia Górscy" w Repkach

Albert Korman - Prezes "Axan" spółki z o.o. w Sokołowie Podlaskim

Bogusław Miszczuk - Prezes "Sokołów" SA w Sokołowie Podlaskim

Andrzej Minarczuk - Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokołowie Podlaskim

Eugenia Zofia Murawska - Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Omega" w Sokołowie Podlaskim

Piotr Płocki - "Nadleśnictwo Sokołów-Lasy Państwowe" w Sokołowie Podlaskim

Marek i Katarzyna Smuniewscy - Właściciele Pieczarkarnia w Przywózkach

Joanna Urbankowska

"Gretex-Gaczyńscy" - S.J.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Max-Med" w Sokołowie Podlaskim

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Topaz" w Sokołowie Podlaskim

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Gama" w Sokołowie Podlaskim

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych w Sokołowie Podlaskim

Także:

Iwona Kublik - Biuro Projektowe "Aramix" w Sokołowie Podlaskim

Wojciech Kusiak - "Karlusin Szkółka" w Sokołowie Podlaskim

Przedsiębiorstwo "Hortus. Robak Olga" w Sokołowie Podlaskim

 

Goście z Niemiec, z KGS Neustadt am Rubenberge

 

Tobias Hunfeld - dyrektor KGS Neustadt Arendt Hulsen - dyrektor gimnazjum KGS Neustad Jonck Burkhard - zastępca dyrektora KGS Neustadt Auja Niermann - nauczycielka KGS Neustadt, Paul Pakosz - nauczyciel KGS Neustadt, Brigitte Scholtyssek - nauczycielka KGS Neustadt

 

Sokołowski Ośrodek Kultury

Bardzo dziękujemy Dyrektorowi Sokołowskiego Ośrodka Kultury - Marcinowi Celińskiemu za udostępnienie sali widowiskowej, pomoc w realizacji koncertu jubileuszowego. Także pracownikom Sokołowskiego Ośrodka Kultury - Jackowi Simanowiczowi, Jakubowi Lemieszkowi, Adamowi Tokarskiemu.

 

Efekt Studio

Podziękowania dla Agnieszki i Maurycego Rejowskich ze "Studia Efekt" w Sokołowie Podlaskim za pomoc w przygotowaniu biuletynu informacyjnego i druk materiałów.


 

Rada Rodziców I Liceum

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich Rodziców uczennic i uczniów I Liceum, reprezentowanych przez Przewodniczącą Rady Rodziców - Katarzynę Smuniewską. Dziękujemy za wsparcie, wszelką pomoc.

 

Naszą uroczystość przygotowali z poświęceniem

uczniowie, nauczyciele i pracownicy I Liceum:

 

Drużyna sportowa - uczestnicy meczu piłki siatkowej: absolwenci - Jarosław Krakowski, Jarosław Bolesta, Jan Niemirka, Tomasz Bazelczuk, Bartosz Krakowski, Paweł Popowski, Marcin Gałecki, Bartosz Walczuk; uczniowie: Szymon Bartosiak, Karol Bolewski, Karol Kurowski, Mateusz Marciniak, Sebastian Miłkowski, Łukasz Parzonka, Łukasz Sadłowski. Wynik meczu to 2:1 dla absolwentów.

Szkolna grupa muzyczna "Preludium" pod kierunkiem Izabeli Staręgi, nauczycielki historii w I Liceum: Milena Andrzejewska, Marta Chmiel, Ewelina Cieciera, Luca Cresceri, Paulina Gryz, Ewelina Kierył, Marlena Kulikowska, Martyna Kożuchowska, Katarzyna Niszcz, Magdalena Oniśk, Kamila Toczyska, Izabela Sarnecka, Izabella Tomczuk, Angelika Trandziuk, Małgorzata Trusiak, Karolina Wawrzyniak, Aneta Wierzbicka, Patrycja Zawadzka.

Szkolna grupa teatralna "Preteksty" pod kierunkiem Urszuli Kosieradzkiej, nauczycielki języka polskiego w I Liceum. Absolwenci i obecni uczniowie I Liceum: Antonina Adamyan-Lis, ilena Bogucka, Olga Gąsowska, Julia Kamińska, Patryk Kisieliński, Adrianna Kosińska, Karolina Królikowska, Paulina Leoniec, Sandra Meunier, Iryna Prylepa, Ewa Sawicka, Aleksandra Topolińska, Katarzyna Trębicka. Gość "Pretekstów" - Marcin Cichowski.

Szkolna grupa muzyczna "Prowokacja" pod kierunkiem Pawła Woźniaka, nauczyciela języka angielskiego w I Liceum i Goście "Prowokacji". Obecni uczniowie I Liceum i utalentowani absolwenci I Liceum: Sandra Bazylczuk, Paweł Cichocki, Maciej Filiks, Monika Gawrońska, Piotr Jankowski, Kacper Krusiewicz, Alicja i Michał Ostromeccy, Bartosz Rosochacki, Mateusz Rytel, Michał Tenderenda, Adam Tokarski, Mateusz Zalewski.

Grupa przygotowująca akademię szkolną 15 września, pod kierunkiem Małgorzaty Kacprzyk i Doroty Bartnik, nauczycielek języka polskiego w I Liceum: Sandra Sikorska i Piotr Kacprzyk - prowadzący. Część artystyczna i technicy: Weronika Bartczuk, Paweł Błoński, Julia Jedlińska, Sebastian Miłkowski, Mateusz Rytel, Natalia Soszyńska, Anna Stańska, Adrianna Tomczuk.

Klasy pierwsze, klasy drugie, klasy trzecie z wychowawcami oraz pozostali członkowie Rady Pedagogicznej, pracownicy administracji i obsługi I Liceum.

Zespół Redakcyjny szkolnej gazety "Kujon" pod kierunkiem nauczycielek języka polskiego w I Liceum - Doroty Bartnik i Małgorzaty Kacprzyk.

Zespół Redakcyjny biuletynu okolicznościowego: Anna Kuryłek, Agata Mosiej, Walenty Walenciej.

Wystawa okolicznościowa prac plastycznych w Sokołowskim Ośrodku Kultury: Klaudia Minasyan,Magdalena Oniśk, Katarzyna Popowska, absolwentka Marta Wyczółkowska.

 

 

Dziękujemy

 

Za pięć lat kolejny jubileusz. Mamy nadzieję, iż każdy uczestnik, organizator będzie wtedy ze Społecznością I Liceum w wybranym przez siebie wymiarze. Najważniejsza jest obecność. Spotkania pokoleń zawsze mają ponadczasową wartość.

BIP RSS
 
CMS Toruń