strona główna

2018-10-12 JUBILEUSZ SZKOŁY - "PRO MASOVIA", "SOKÓŁ".

 

 

MEDAL PAMIĄTKOWY "PRO MASOVIA"

 

W dniu Jubileuszu Szkoły, świętowania 70-lecia jej istnienia,

społeczność szkolna została uhonorowana

Medalem Pamiątkowym "PRO MASOVIA".

Przyznał ją Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

.

 

STATUETKA "SOKÓŁ"

Statuetka "Sokół" została przyznana

I Liceum imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim

z okazji Jubileszu Szkoły, siedemdziesięciolecia jej istnienia.

W uzuasadnieniu czytamy: "za 70-letnią działalność edukacyjną i wychowawczą".

Jest to Nagroda Rady Miejskiej, której przewodniczącym jest Waldemar Hardej.

 

.

BIP RSS
 
CMS Toruń