WSPÓŁPRACA

maj 2018

 

Humaniści na zajęciach prawniczych na KUL-u

28 maja 2018 roku uczniowie klas humanistycznych (pierwszej i drugiej) odwiedzili Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, wpisując się tym samym w kontynuację umowy partnerskiej zawartej w 2015 roku między obiema placówkami.

 Młodzież spotkała się z prof. Hanną Witczak –-Prodziekanem ds. studiów stacjonarnychi niestacjonarnych, która przybliżyła zasady i warunki studiowania na Wydziale Prawa. Zachęcała uczniów by podejmowali dalszą naukę na KUL-U. Uczelnia bowiem oferuje wysoki poziom kształcenia oraz nowoczesną bazę dydaktyczno-naukową. Następnie młodzież mogła podziwiać wystawę „Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni. Kolekcja mistrzów Krzysztofa Musiała” w Muzeum KUL, a także wystawę „Praktyczne piękno. KUL według Marii Chomętowskiej” w gmachu głównym uczelni. Kolejnym punktem był wykład dr. Edyty Krzysztofik na Wydziale Administracji. Dotyczył jakże aktualnych wydarzeń z bieżącej polityki Unii Europejskiej oraz relacji Polska-UE.  Na zakończenie wizyty w Lublinie odwiedziliśmy Instytut Pamięci Narodowej. Podczas zajęć mogliśmy się dowiedzieć o strukturze Instytutu, prowadzonych badaniach, śledztwach, lustracji. Dostaliśmy również cenne pamiątki i upominki.

Aby tradycji stało się zadość, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem Jana Pawła II na uniwersyteckim dziedzińcu.

 

Monika Łuowska

BIP RSS
 
CMS Toruń