MATURZYŚCI

matura 2015

 

 

Egzaminy maturalne są stałym przedmiotem odniesienia dla nauczycieli, Rodziców obecnych i przyszłych uczniów. O szkole świadczy wiele spraw, które stają się tematem licznych dyskusji szczególnie w okolicach Święta Edukacji Narodowej. Najważniejsze są zapewne codzienne relacje wszystkich osób tworzących szkołę, atmosfera szkoły, jej klimat, jej duch. Szkoła w pewnym sensie przestaje być sobą, umiera, jeśli nie odwiedzają jej absolwenci, gdy staje się martwą częścią ich pamięci. Jednak wyniki maturalne i jakość, ilość przyjęć na uczelnie wyższe są miarą najbardziej spektakularną i najczęściej wybieraną przez opisujących, oceniających szkołę.

We wrześniu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała dane pozwalające na utworzenie rankingu szkół. Z zestawień średnich wyników procentowych liceów powiatu sokołowskiego wynika, iż I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie zajęło miejsce pierwsze w odniesieniu do wszystkich przedmiotów obowiązkowo zdawanych na egzaminie maturalnym w maju 2015 roku. Sukces określa też dziedzinę przedmiotów zdawanych jako dodatkowe, na poziomie rozszerzonym.

Biorąc za punkt wyjścia porównanie średnich wyników procentowych liceów ogólnokształcących regionu wschodniego Mazowsza (powiaty: sokołowski, siedlecki, ostrowski, miński, garwoliński, węgrowski, łosicki), możemy powiedzieć, że efekty pracy I Liceum w sześciu przedmiotach maturalnych (na szesnaście przedmiotów możliwych) są lepsze od wyników siedleckiego Liceum im. Bolesława Prusa (w pozostałych przedmiotach nieznacznie niższe) oraz w dziewięciu przedmiotach lepsze niż w siedleckim Liceum. im. Królowej Jadwigi.

Zdawalność egzaminu maturalnego wynosi 97 procent, co jest wynikiem najlepszym w powiecie. W Polsce tylko 74 procent abiturientów mogło poszczycić się pozytywnymi wynikami maturalnymi. Nasi absolwenci bardzo wysokie noty na ustnych egzaminach. Z języka polskiego 114 abiturientów osiągnęło takie wyniki, z języków obcych (angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego) 103 uczniów. Najwyższy wynik (100 procent) uczniowie I Liceum osiągnęli 67 razy, natomiast zapisów na świadectwach w progu 90 procent - 100 procent  mamy 259. W I Liceum wielu uczniów napisało egzamin w zakresie podstawowym i rozszerzonym osiągając wyniki powyżej 70%. W takim progu mieści się 435 wyników. Wskazane noty to poziom oceny dobrej i bardzo dobrej.

Osiągnięte wyniki potwierdzają, że liczne próbne matury oraz bogata oferta pozalekcyjna w ramach dodatkowej, nieodpłatnej dla uczniów godziny z 42 art. KN przyniosły oczekiwany efekt i pozwoliły młodzieży przygotować się do trudnych majowych egzaminów.

Dążymy do tego, by utrzymać pozycję I Liceum wśród innych szkół, nie zawieść zaufania nowych uczniów,  a także naszych absolwentów, którzy bardzo interesują się jakością nauki w swojej starej szkole i jej wynik w części odbierają jako własny.

BIP RSS
 
CMS Toruń