strona główna

2021-01-25 RANKING SZKÓŁ 2021

 

OGÓLNOPOLSKI RANKING

LICEÓW


 

 

Ogólnopolski Ranking Liceów przeprowadzany jest od roku 1999. Wywołuje różnorodne emocje, związane z metodologią, siłą kreowania opinii o tak złożonej instytucji, jaką jest szkoła sama w sobie.

Miejsce szkoły w rankingu określają liczby: 45 procent wskazuje na maturalne przedmioty dodatkowe. 30 procent na maturalne przedmioty obowiązkowe. Natomiast 25 procent na wyniki olimpiad przedmiotowych. Przewodniczącą Kapituły jest profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej Barbara Marcinkowska. Jest to uczelnia warszawska, którą ukończyło wielu absolwentów I Liceum. Inne osoby tworzące Kapitułę reprezentują: OKE Wrocław, Politechnikę Warszawską, UWM w Olsztynie, a także popularną w naszym regionie uczelnię (wybieraną także przez absolwentów I Liceum) UPH w Siedlcach.
 
Nasza szkoła zajęła następujące miejsca w rankingu czasopisma „Perspektywy”:
510 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów.
To miejsce o wiele lepsze niż w roku 2020 i 2019, czyli 111 miejsc wyżej niż w roku 2020 i 125 wyżej niż w 2019.
 
109 miejsce w Wojewódzkim Rankingu Liceów, 13 miejsc wyżej niż w roku 2020.
 
W Polsce mamy 3434 liceów ogólnokształcących (1776 publicznych i 1244 niepublicznych; według danych GUS).
 
Liczby te decydują o Brązowej Tarczy przyznanej I Liceum im.Marii Skłodowskiej-Curie. Jesteśmy z niej dumni. Będzie nas dopingowała, motywowała do nauki i podejmowania różnorodnych przedsięwzięć; także tych niemierzonych przez Kapitułę, lecz przez satysfakcję naszą i środowiska z działań artystycznych, wolontariackich, sportowych. 
 
Gratulacje dla wszystkich szkół regionu, którym także zostały przyznane tarcze.
 

 

BIP RSS
 
CMS Toruń