strona główna

2020-04-01 REKRUTACJA - KLASA PIERWSZA W ROKU SZKOLNYM 2020 - 2021

 

I N F O R M A C J E

D O T Y C Z Ą C E    R E K R U T A C J I

 

R O K   S Z K O L N Y   2020 - 2021


 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

PUNKTACJA

PROFILE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

BIP RSS
 
CMS Toruń