WYCHOWANIE

Spotkanie dwudzieste pierwsze - dr Roman Bobryk z UPH (marzec 2017)

 

Klasa druga humanistyczna gościła 22 marca 2017 literaturoznawcę, kierownika Pracowni Poetyki i Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach, doktora Romana Bobryka, który swego czasu był także pracownikiem Instytutu Slawistyki PAN.

Nasze zajęcia dotyczyły sposobu odczytywania siedemnastowiecznego malarstwa niderlandzkiego, martwych matur z motywem "vanitas".

Dziękujemy za spotkanie - bardzo ciekawe, poprowadzone z pasją, ale także przydatne nam w codziennej nauce i - mamy nadzieję - podczas egzaminu maturalnego.

                                                                                              klasa druga humanistyczna z wychowawcą

BIP RSS
 
CMS Toruń