WYCHOWANIE

Spotkanie trzydzieste piąte - Wiesława Kwiek - popularyzatorka wiedzy o mieście i regionie (grudzień 2021)

 

SPOTKANIE LITERACKIE 

8 grudnia 2021 klasy humanistyczne (pierwsza, druga, dwie trzecie) gościły autorkę książek, Wiesławę Kwiek. Część osób zna Panią Kwiek ze Szkoły Podstawowej nr 1; jest znaną, zasłużoną polonistką miasta. 

Wiesława Kwiek opowiadała nam o tym, jak być osobą kreatywną, żyjąc w miejscowościach bez zabytków klasy zero, międzynarodowych imprez. Jest w nich jednak wielka historia. Często zamknięta w pamięci osób, które są naszymi babciami, dziadkami, rodzicami. Wielkość tejże historii tkwi w subiektywności spojrzenia, utrwaleniu szczegółu sprzed lat. Pani Kwiek zachęciła nas także do notowania, zapisywania zdarzeń. Nasz czas także przejdzie do historii, znajdzie miejsce w podręcznikach. Teraz go tworzymy, uczestniczymy w stwarzaniu dziejów. Detal dziś nieistotny, może okazać się nawet kluczowy dla opisujących rok 2021 historyków, socjologów, literatów. Dlatego tez Pani Kwiek przywołała sugestywne przykłady ilustrujące różnorodne spojrzenia na jedno wydarzenie, uzależione od wieku, doświadczenia, pragnień i lęków, jakie miała w danym miejscu i czasie osoba obserwująca, wspominająca. 

Zachęcamy do czytania książek Wiesławy Kwiek, Jej artykułów zamieszczanych w prasie lokalnej. 

Postarajmy się też spełnić ważne zadanie; porozmawiać, wysłuchac osób w czasie wigili, świątecznych spotkań rodzinnych.

Klasa Pierwsza Humanistyczna

BIP RSS
 
CMS Toruń