strona główna

2018-10-21 STYPENDIA RADY POWIATU DLA UCZNIÓW I LICEUM

.


STYPENDIA RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO


 

Stypendia Rady Powiatu Sokołowskiego zostały przyznane Oldze Gąsowskiej, Piotrowi Kacprzykowi, Jakubowi Lachowskiemu, Oldze Tomczuk. Osoby te mają potwierdzone ogólnopolskie sukcesy naukowe lub artsytyczne. Nagrodzone osoby reprezentują klasy: medyczną, menadźerską, humanistyczną, społeczną.

Uroczystość uhonorowania stypendiami odbyła się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Wzięli w niej udział Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk, Wicestarosta Sokołowski Marta Sosnowska, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Puścion, Kierownik Wydziału Oświaty Eleonora Miszkiel, dyrektorzy szkół, rodzice uczniów, obecni na posiedzeniu Rady Powiatu przedstawiciele samorządu. I Liceum reprezentowała Dyrektor Szkoły Teresa Oliwińska oraz wychowawcy uczniów: Mariola Dubowska, Anna Kuryłek, Izabela Staręga. Małgorzata Kacprzyk była w podwójnej roli - wychowawcy i rodzica uzdolnionego Piotra Kacprzyka. Gratulacje dla nieobecnej na uroczystości, jednakże ważnej osoby, Urszuli Kosieradzkiej; gdyż to ona wspomagała artystyczny sukces utalentowanej Olgi Gąsowskiej.

Stronę artystyczną uroczystości przygotował zespół uczniowsko-nauczycielski z Zespołu Szkół nr 1. Usłyszeliśmy między innymi piosenkę "Biały krzyż" Krzysztofa Klenczona, poezję Czesława Miłosza, Adama Asnyka. Wszystko to korespondowało z refleksjami historycznymi Przewodniczącego Rady Powiatu Jarosława Puściona na temat stulecia odzyskania niepodległości.

Gratulujemy uczniom i ich Rodzicom. Życzymy różnorodnych sukcesów uzyskiwanych jeszcze w tym roku szkolnym czy akademickim.

.

BIP RSS
 
CMS Toruń