strona główna

2020-12-16 STYPENDYSTKI, STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW I RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO


STYPENDYŚCI RADY POWIATU Z I LICEUM 


 
Rada Powiatu Sokołowskiego przyznała stypendia bardzo licznej reprezentacji I Liceum. Niewątpliwie był to wspaniały przedświąteczny prezent dla uczniów, ale i bardzo znacząca nagroda dla szkoły. Jest to bowiem wyraz uznania dla pracy młodzieży i osób wspierających ich na co dzień w pozyskiwaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności. Przewodniczący Rady Powiatu, pan Jacek Odziemczyk podczas grudniowej sesji przeprowadzonej w trybie zdalnym, przedstawił stypendystów za rok szkolny 2019/2020. W gronie 27. nagrodzonych znalazło się 23. reprezentantów I Liceum. Jesteśmy dumni z naszej młodzieży, życzymy im wielu sukcesów, cenimy ciężką pracę i chęć rozwijania pasji, ciągłego doskonalenia się i to tak wszechstronnego.
 
Z przyjemnością przedstawiamy dokonania naszych stypendystów.
 
STYPENDIA I STOPNIA OTRZYMALI:
 
PIOTR KACPRZYK - osiągnął najwyższą średnią w szkole tj. 5,75, natomiast średnia z trzech lat nauki to 5,63. W roku szkolnym 2019/2020 był stypendystą z programu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka. Za uzyskane wyniki w ciągu trzech lat nauki oraz osiągnięcia w olimpiadach (w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej oraz Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego uzyskał tytuł finalisty) Rada Pedagogiczna przyznała Piotrowi statuetkę Primus Optimorum. Piotr w czerwcu 2020 r. przystąpił do matury, z której uzyskał bardzo dobre wyniki tj. z biologii na poziomie rozszerzonym 97%, oraz chemii również na poziomie rozszerzonym 84 %. Uzyskane wyniki pozwoliły mu zawalczyć o indeks Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i w roku akademickim 2020/2021 Piotr jest studentem I roku medycyny na wydziale lekarskim.
 
MAJA MAGDALENA MAZUR - osiągnęła najwyższą w klasie i drugą w szkole średnią ocen na koniec trzeciej klasy - 5,35. Z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego uzyskała 100 %, a z historii na poziomie rozszerzonym uzyskała 88 %. Należy docenić humanistyczne zainteresowania uczennicy, która świetnie zna nie tylko polską literaturę, czyta też i krytycznie analizuje publikacje wyróżniane na świecie prestiżowymi nagrodami (Pulitzera, Bookera). Potrafi analizować jakość tłumaczeń z języków obcych, interesuje się także edytorstwem. Oczytanie, zainteresowania oraz umiejętności Mai znacznie wykraczają poza wymagania licealnej podstawy programowej z przedmiotów humanistycznych. Jej prace pisemne dowodziły wyjątkowej sprawności językowej, świadomości kultury języka, rzadkiej wśród uczniów umiejętności pogłębionej interpretacji tekstu. Maja to wzór uczennicy z ambicjami intelektualnymi, które realizuje na wymarzonych studiach w Newcastle University, na wydziale Media, Communication and Cultural Studies.
 
ANTONINA ADAMYAN-LIS - osiągnęła średnią ocen 5,33, natomiast średnia ocen z trzech lat nauki wyniosła 5,24. Uczennica w ciągu trzech lat nauki aktywnie pracowała w szkolnej grupie teatralnej Preteksty, zdobywając z nią liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach teatralnych i recytatorskich. W roku szkolnym 2019/2020 reprezentowała z sukcesem szkołę w Finale XXIX Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej „Kamień Wiary”, zdobywając 2 miejsce.
 
SANDRA SIKORSKA – osiągnęła średnią 5,18, na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym uzyskała 95%, a z historii na poziomie rozszerzonym uzyskała 80%. Naukowe sukcesy maturalne otworzyły jej drogę na wyższą uczelnię. Sandra jest studentką Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: Prawo na Uniwersytecie Warszawskim.
 
JULIA CZARNOCKA- uzyskała średnią ocen 5,07; otrzymała tytuł finalisty XXX Olimpiady Teologii Katolickiej i tytuł laureatki 4. miejsca XVI Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień”.
 
STYPENDIA II STOPNIA OTRZYMALI:
 
JULIA AMBROZIAK VEL MROZOWICZ - uzyskała najwyższą średnią ocen w klasie – 5,31, otrzymała Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz awansowała do II etapu X Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego.
 
ZOFIA ALICJA BAGIŃSKA - uzyskała bardzo wysoką średnią ocen 5,06. Zofia uczestniczyła w etapie szkolnym olimpiady z języka angielskiego, brała udział w zajęciach dodatkowych z języka łacińskiego, reprezentowała szkołę podczas zawodów sportowych w piłce siatkowej dziewcząt, odnosząc sukcesy w tej dyscyplinie.
 
KAROLINA AGNIESZKA BOGUCKA - osiągnęła średnią ocen 5,00; brała udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, osiągając wysoki wynik w skali szkoły, w konkursie „Z poprawną polszczyzną na co dzień” doszła do II etapu tego konkursu, uczestniczyła w projekcie edukacyjnym „Innowatorium – Tydzień Przedsiębiorczości” związanym z edukacją ekonomiczną młodzieży oraz w projekcie „ Dialog Pokoleń”. Uczennica zajmuje się również działalnością charytatywną.
 
JULIA BURZYŃSKA – uzyskała średnią ocen 5,12. Brała udział w wielu konkursach zdobywając między innymi bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Została finalistką X Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Państwową Wyższą szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
 
PATRYCJA DANIELAK - uzyskała najwyższą średnią w klasie wynoszącą 5,12; uczestniczyła w projekcie edukacyjnym „Innowatorium – Tydzień Przedsiębiorczości” związanym z edukacją ekonomiczną młodzieży, uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny”, podejmowała działalność charytatywną.
 
JULIA JURCZAK – uzyskała średnią ocen 5,13; brała udział w I i II etapie XVI Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Z ortografią na co dzień" oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z języka angielskiego „Olimpus”; uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny”.
 
BARTŁOMIEJ KŁOCZKOWSKI – uzyskał średnią ocen 5,14; osiągnął wynik wyróżniający w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”; to finalista Konkursu Matematycznego Pogranicza - organizatorzy: Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku, Polska oraz Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina, Brześć, Białoruś pod patronatem Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 
DOMINIKA KRASKA - osiągnęła średnią ocen 5,22; to młoda poetka, wydała swój własny tomik poezji pt. ”Definicje”, jest autorką słów hymnu szkoły. Posiada ogromną wiedzę z zakresu literatury, zwłaszcza współczesnej. Uczennica brała udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego oraz w XXIV Ogólnopolskim i XXXVIII Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej.
 
PAULINA ŁADZIAK - uzyskała średnią ocen 5,00; była uczestnikiem Międzynarodowego Konkursu „Matematyczny Kangur”.
 
PAULINA MIKOŁAJCZYK - uzyskała średnią ocen 5,0; reprezentowała szkołę w konkursach przedmiotowych.
 
WŁADYSŁAW TOMASZ MŁYNIK - uzyskał najwyższą średnią ocen w klasie – 5,31, brał udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Fizycznej – awansował do części doświadczalnej II etapu (dalsze części zostały odwołane), osiągnął bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie „Matematyczny Kangur”; finalista z wyróżnieniem Konkursu Politechniki Warszawskiej „STEM”; laureat Konkursu Matematycznego „Pogranicza”.
 
MAGDALENA MOCZULSKA - osiągnęła średnią ocen 5,25; brała udział w zawodach pływackich na etapie powiatowym i regionalnym. Była uczestnikiem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur.
 
GABRIELA MARIA OLESZCZUK - uzyskała średnią 5,00; była uczestnikiem Międzynarodowego Konkursu „Matematyczny Kangur”, podejmowała działalność charytatywna.
 
KAROL SMUNIEWSKI - osiągnął średnią ocen z trzech lat: 5,00; praca ta znalazła odzwierciedlenie również na egzaminie maturalnym (wyniki z obowiązkowych i wybranych przedmiotów: 87%, 100%, 96%, 96%, 83%). Karol został przyjęty na Wydział Nauk Społecznych Nottingham Trent University, kierunek: Psychologia i kryminologia.
 
TOMASZ ADAM ŚWIĘTOCHOWSKI - uzyskał średnią ocen 5,00; to pasjonat historii, zwłaszcza tej najnowszej. Chętnie bierze udział we wszystkich możliwych konkursach dotyczących tego przedmiotu. Wykazuje dużą wiedzę, znacznie wykraczającą poza szkolny program wos-u i historii, był uczestnikiem Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
 
ALEKSANDRA KATARZYNA TOPOLIŃSKA - uzyskała średnią ocen 5,06. Uczennica osiągnęła również doskonałe wyniki na egzaminie maturalnym: z języka polskiego na poziomie rozszerzonym uzyskała 100%, z języka angielskiego na poziomie podstawowym – 100%, z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym – również 100%, z matematyki - 90%, z WOS-u 82%. Uczennica działała w szkolnej grupie teatralnej Preteksty. Była w wysokim stopniu zaangażowana w przygotowanie przedstawień i projektów teatralnych, z sukcesami reprezentowała szkołę w konkursach recytatorskich i teatralnych. Brała też udział w konkursach literackich. Obecnie Aleksandra jest studentką I roku Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
 
WOJCIECH TOPOROWSKI - osiągnął średnią ocen 5,07; brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i w Międzynarodowym Konkursie „Matematyczny Kangur”, zajmując wysokie miejsca w eliminacjach szkolnych. Włączał się w życie szkoły, biorąc udział w akcjach charytatywnych.
 
ADRIAN TYMIŃSKI - osiągnął średnią ocen 5,44, natomiast średnia ocen z trzech lat nauki wyniosła 5,24. Uczeń do nauki i obowiązków uczniowskich podchodził z ogromną odpowiedzialnością, dlatego też w ciągu 3 lat nauki w liceum wypracował 100% frekwencję. Adrian w czerwcu 2020 przystąpił do matury, z której uzyskał bardzo dobre wyniki tj. z chemii na poziomie rozszerzonym 90%, a z biologii również na poziomie rozszerzonym 88%. Uzyskane wyniki pozwoliły mu zawalczyć o indeks Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i w roku akademickim 2020/2021 Adrian jest studentem I roku medycyny na wydziale lekarskim.

                                                                                      Serdecznie gratulujemy! Społeczność I Liceum
 
                                                                                            Urszula Kosieradzka
BIP RSS
 
CMS Toruń