strona główna

2021-03-14 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 


 

SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY


 

Dwa zespoły z I Liceum przeszły wstępne eliminacje i zakwalifikowały się do drugiej tury kolejnej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
SDiM jest projektem edukacyjnym i obywatelskim mającym na celu propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodych ludzi, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach historycznych, uświadomienie młodzieży decyzyjności oraz poczucia sprawstwa w społeczności lokalnej.
 
Głównym organizatorem konkursu jest Kancelaria Sejmu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Instytutem Pamięci Narodowej.
 
Paulina Dębkowska i Marta Staniszewska z klasy humanistycznej oraz Oliwia Bielińska i Daria Małko z klasy matematyczno-fizycznej podjęły się realizacji tematu „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?”
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                                              Izabela Staręga
BIP RSS
 
CMS Toruń