strona główna

2019-03-07 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

 

REKRUTACJA DO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ OD 1 MARCA

 
W dniach 1-31 marca trwa rejestracja kandydatów na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej (w charakterze kandydata na oficera WP). Zainteresowani, spełniający wymagania, będą mieć czas do 31 marca na zarejestrowanie się w Internetowej Rejestracji Kandydatów. (http://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/studia-wojskowe/proces-rekrutacji/rejestracja-kandydatow/). 
Rejestracja na studia cywilne pierwszego stopnia rozpocznie się również 1 marca, ale potrwa dłużej, bo do 12 lipca. 
WAT to jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, prowadzone są tu studia wojskowe i cywilne.  
Studia wojskowe to do wyboru 11 kierunków studiów, natomiast na studiach cywilnych WAT oferuje 22 kierunki.
 
STUDIA WOJSKOWE
 
W momencie przyjęcia do Uczelni student staje się żołnierzem w służbie czynnej (podchorążym) – pełni ją jako służbę kandydacką. Jako żołnierz na co dzień mieszka w akademiku, podlega rygorom wojskowym i porządkowi (planowi) dnia. Podczas studiów podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe, które od pierwszego roku wynosi około 1200 zł miesięcznie i wzrasta w kolejnych latach studiów. Aby dostać się na studia wojskowe należy uzyskać odpowiednią ilość punktów z matury, przejść badania lekarskie, zdać wstępny sprawdzian ze sprawności fizycznej oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną. Absolwent tych studiów, realizowanych jako jednolite studia magisterskie, uzyskuje tytuł magistra inżyniera i jest mianowany na stopień podporucznika. Ma też zapewnioną pracę, jako żołnierz zawodowy.
 
PROCES NAUCZANIA
 
Studia wojskowe trwają pięć lat i kończą się dwoma egzaminami: magisterskim i egzaminem na oficera. Nauczanie realizowane jest równolegle z przedmiotów politechnicznych (cztery dni w tygodniu) i wojskowych (jeden dzień w tygodniu). Ponadto w każdym roku odbywają się szkolenia specjalistyczne i praktyki w jednostkach na terenie całego kraju. Zgodnie z przepisami podchorążemu przysługuje miesiąc letnich wakacji oraz dziesięć dni wolnych zimą i pięć wiosną. Urlop nie wpływa na wysokość uposażenia, a dodatkowo wypłacany jest równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.
W ramach kształcenia politechnicznego student uczęszcza na zajęcia właściwe swojemu kierunkowi studiów. Natomiast w ramach szkolenia wojskowego uczy się m.in. dowodzenia, taktyki, „wojskowego survivalu” czy teorii i praktyki strzelań.
 
KIERUNKI STUDIÓW WOJSKOWYCH
 
W ramach studiów wojskowych, WAT oferuje 11 kierunków studiów wojskowych:
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Geodezja i kartografia
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
 
DZIEŃ STUDENTA ŻOŁNIERZA
 
Przykładowy plan dnia podchorążego: 
5.45 – pobudka
6.00 – poranny rozruch fizyczny
7.00 – śniadanie
7:30 – apel
8.00 – początek zajęć
13.00 – obiad
15.05 – koniec zajęć i początek czasu wolnego
18.00 – kolacja
20:30 – toaleta osobista
21:00 – apel wieczorny
21.45 – capstrzyk, czyli koniec dnia i czas na sen
 
Wyjątkowo zajęcia mogą odbywać się do godziny 21.00 (nie jest to normą i zależy od dostępności laboratoriów). Po obowiązkowych zajęciach oraz w weekendy studenci mają czas na naukę, odpoczynek i rozwijanie swoich pasji. Pomagają w tym liczne koła naukowe, organizacje studenckie (np. chór, teatr, orkiestra, sekcja spadochronowa) oraz ponad 20 sekcji sportowych!
 
STUDIA CYWILNE
 
Studia cywilne w WAT są dwustopniowe. Pierwszy stopień kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera lub licencjata, a drugi – magistra inżyniera lub magistra. Można też kształcić się dalej, w ramach szkoły doktorskiej. WAT prowadzi zarówno studia stacjonarne (bezpłatne), jak i niestacjonarne, realizowane w systemie zjazdów weekendowych. Student studiów cywilnych nie jest żołnierzem, nie musi mieszkać w akademiku, nie otrzymuje pensji (może otrzymać stypendia: socjalne lub rektora dla najlepszych studentów) i nie ma żadnych zobowiązań wobec MON. 
Część zajęć (np. liczne wykłady) studenci studiów wojskowych i cywilnych odbywają razem. Studenci cywilni, wspólnie z żołnierzami, mogą też uczęszczać do organizacji studenckich, sekcji sportowych i kół naukowych.
Kierunki studiów
W ramach studiów cywilnych w WAT dostępne są 22 kierunki studiów:
Bezpieczeństwo narodowe
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Biogospodarka
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Geodezja i kartografia
Informatyka
Informatyka w medycynie
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Inżynieria materiałowa
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka (profil praktyczny)
Logistyka (profil ogólnoakademicki)
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Obronność państwa
Optoelektronika (tylko II stopień)
Zarządzanie
 
Terminy rekrutacji:
 
- studia wojskowe od 1 do 31 marca 2019 
- studia cywilne pierwszego stopnia od 1 marca do 12 lipca 2019 
 
 
Dzień Otwarty WAT – 23 marca 2019 
Pełna oferta edukacyjna, zwiedzanie kampusu, oferta studenckich kół naukowych, rozmowy ze studentami i wykładowcami – to wszystko podczas jednego dnia w roku w murach uczelni. 
 
Zapraszamy! 
www.wat.edu.pl 
 
 
rekrutacja@wat.edu.pl
 
 
 
 

BIP RSS
 
CMS Toruń