wrzesień 2017

 

ÓSMA EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO

PROJEKTU POLSKO-IZRAELSKIEGO "JESTEŚMY RAZEM"


 

I Liceum aktywnie uczestniczy w projekcie po raz ósmy (czyli jesteśmy weteranami projektu). Celem zdarzenia jest integracja młodzieży polskiej i izraelskiej, która na nowo, bez obciążeń historycznych, chce zdefiniować to, co nazywamy przyjaźnią narodów; szczególnie tych, których tragedia wojenna mieści się poza miarą racjonalizacji.

Projekt istnieje z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego oraz izraelskiego Ministerstwa Edukacji. Ważnymi partnerami są: Muzeum w Treblince oraz Muzeum Polin w Warszawie.  

Pośród gości 19 września byli: Wojewoda Mazowiecki Adam Struzik, Ambasador Izraela Anna Azri, Dyrektor Muzeum w Treblince Edward Kopówka, Dyrektor Polin Adam Stola, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, sekretarz Ambasady Niemiec - Winnie Switakowski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marek Renik, Komendant Policji Krzysztof Musielak i wielu innych.

Nauczycielki języka angielskiego I Liceum - Joanna Trandziuk i Anna Burzyńska - poprowadziły zajęcia w języku angielskim dla młodzieży ze szkół województwa. Uczniowie z klas: trzecia humanistyczna, trzecia geograficzna, druga humanistyczna, druga medyczna mieli spotkania w różnych grupach z edukatorami polskimi i izraelskimi. Wszyscy uczestniczyliśmy w uroczystości w Treblince.

Bardzo dziękujemy niezwykle gościnnemu i przyjaznemu Liceum w Kosowie Lackim, Dyrektor Hannie Przesmyckiej, nauczycielom tej szkoły, szczególnie historykowi Adamowi Młyńskiemu i anglistce Beacie Maseko; i paniom kucharkom.

Bardzo dziękujemy pracownikom sokołowskiego oddziału PKS za przewóz, za starania związane z komfortem naszego pobytu i przejazdu.

A przede wszystkim dziękujemy Rodzicom licznej grupy sokołowskich licealistów za zaufanie, które poprzedziło udział uczniów w projekcie.

więcej zdjęć wkrótce

                                                     Anna Burzyńska, Elżbieta Frączek, Joanna Trandziuk, Anna Kuryłek

.

BIP RSS
 
CMS Toruń