wrzesień 2017

 

„Politechniczny” na Politechnice


 

Klasa Ia o profilu politechnicznym 28 września 2017, pod opieką pani dyrektor Teresy Oliwińskiej i wychowawcy Jarosława Krakowskiego, gościła na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Wizyta była możliwa dzięki trwającej współpracy naszego Liceum z Wydziałem Fizyki PW. Dla uczniów zorganizowane zostały blisko czterogodzinne zajęcia laboratoryjne, na których przeprowadzane były liczne doświadczenia ilustrujące prawa fizyki, co stanowiło dobry wstęp do rozpoczynanej przez uczniów  nauki w Liceum dzięki ukazaniu szerokich możliwości tej dziedziny wiedzy. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z projektami unijnymi, które we współpracy z Wydziałem Fizyki, mogą być realizowane w Liceum. O szczegółach realizacji tych projektów w szkole opiekunowie wycieczki mieli okazję rozmawiać z prodziekanem Wydziału Fizyki dr Przemysławem Dudą, oraz osobami prowadzącymi te projekty.

Projekty unijne, które mogą być realizowane w naszym Liceum we współpracy z Wydziałem Fizyki to: „STEM4youth” realizowany w ramach programu „Horyzont 2000” to wielowątkowy program, w ramach którego będą mogły odbywać się zajęcia laboratoryjne na Wydziale Fizyki, dostępne ma być wirtualne laboratorium, laboratorium sterowane internetowo, a także wielodyscypiarna platforma edukacyjna. Ponadto zorganizowany będzie konkurs, w którym udział będą brać grupy uczniowskie grupy międzynarodowe, współpracujący ze sobą uczniowie będą komunikować się ze sobą przez Internet.  Do osobistego spotkania będą mieć okazję na wycieczce podsumowującej projekt. Będzie też realizowany projekt socjologiczny o tematyce lokalnej, wybranej przez uczestników.

Drugi projekt „ Holomaker” w ramach programu  „ERASMUS+” ma być podobny w przebiegu do realizowanego „makeITreal”. Tym razem uczniowie mają zajmować się tworzeniem hologramów, w ramach tego projekty przewidywany m.in.  jest wyjazd do pracowni holografii.

                                                                                               Jarosław Krakowski

BIP RSS
 
CMS Toruń