strona główna

2021-03-29 WSPÓŁPRACA DYDAKTYCZNA I LICEUM Z SGH

 

 


 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM?
 
Od 2016 roku I LO objęte jest patronatem SGH. Obecnie w Szkole są dwie klasy akademickie SGH – klasa 1b oraz 2bp. 
Młodzież klas akademickich SGH cyklicznie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH, dzięki czemu może poszerzać swoje umiejętności, a przede wszystkim  korzystać z wiedzy doświadczonej kadry akademickiej.  
 
W JAKIEJ FORMIE PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA? 
 
Zajęcia od ubiegłego roku szkolnego ze względu na pandemię przyjęły formę zdalną i odbywają się w formie webinariów. Tematyka zajęć skierowanych do uczniów jest bardzo zróżnicowana, co daje możliwość poznania różnych zagadnień z zakresu ekonomii, rynku pracy, czy np. podejmowania działalności. 
 
JAKI JEST ZAKRES TEMATYCZNY ZAJĘĆ?
 
Młodzież uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez doradcę kariery, w czasie których mogła lepiej poznać swoje predyspozycje, określić swój potencjał czy dowiedzieć się jak rozwijać swoje talenty. Zajęcia ukierunkowują młodzież na aktywność i działanie, wykładowcy często wskazują konkretne przykłady, pokazują jak małymi krokami można osiągnąć sukces oraz dojść do wyznaczonego sobie celu. Wyjaśniają, jak już dzisiaj na poziomie szkoły średniej można kreować swoją przyszłość, budować swój wizerek i przygotować się w przyszłości do wyjścia na rynek pracy. Zajęcia nastawione są na wzbudzanie proaktywnych postaw wśród uczniów.
 
JAKI JEST EFEKT WSPÓŁPRACY?
 
Poprzez kontakt ze światem akademickim młodzież poznaje ofertę edukacyjną Uczelni, co być może ułatwia im dokonanie wyboru ścieżki zawodowej oraz uświadomi uczniom, iż w zasięgu ich możliwości jest studiowanie na tej jednej z najlepszych uczelni na świecie.
Bardzo czekamy na moment, by wzorem lat ubiegłych móc ponownie odwiedzić SGH oraz zaprosić przedstawicieli wykładowców akademickich do Szkoły na zajęcia z młodzieżą. 
 

 

    

BIP RSS
 
CMS Toruń