strona główna

2019-06-24 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

.

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE

ROKU SZKOLNEGO 2018 - 2019

Rok szkolny 2018-2019 dobiegł końca. Rozpoczął się wspaniałym Jubileuszem 70-lecia, zakończył Zieloną Szkołą we Włoszech i wyjazdem młodzieży do Niemiec. Były sukcesy naukowe, między innymi z dziedzin: fizyka, matematyka, język angielski, ekologia. Także sukcesy artystyczne grupy "Preteksty" i bardzo wiele osiągnięć sportowych. Sukcesy zostały docenione podczas uroczystości głównej i w czasie spotkań w klasach. Szczególnymi świadkami nagradzania, honorowania szkolnych sukcesów byli Goście I Liceum - Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pan Waldemar Kraska i Wicestarosta Sokołowski Pan Ryszard Domański. Pełen optymizmu list do społeczności szkolnej wystosowała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Smuniewska.

Dyrektor Szkoły Pani Teresa Oliwińska wskazała przeróżne zasługi uczniów, określiła ich wagę, umieszczając je w ten sposób w długiej historii naszej szkoły. Niech także w naszej pamięci, wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości, pozostaną wspomnienia dobrych przeżyć, jakie są udziałem każdej klasy.

Szczególne wyróżnienie przyznane zostało Piotrowi Kacprzykowi. Uzyskał Stypendium Prezesa Rady Miinistów, spełniając wszelkie kryteria przyznawania wyróżnienia.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny szkolnej grupy muzycznej "Preludium". Poznaliśmy także fragment artystycznego występu Pauliny Leoniec. Uroczystość prowadzili w profesjonalny sposób Sandra Sikorska i Piotr Kacprzyk.

.

BIP RSS
 
CMS Toruń