Projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

„Opowiedz mi o moim świecie”.

Miło nam poinformować, że nasza Szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu PO WER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów na realizację projektu: „Opowiedz mi o moim świecie”.  

Celem zadania jest promowanie postawy akceptacji i tolerancji na inne kultury, przełamanie bariery językowej oraz aktywne i świadome promowanie kultury rodzimej wśród obcokrajowców. Projekt obejmuje: proces rekrutacji, zajęcia przygotowujące do wyjazdu, mobilność zagraniczną (Grecja) oraz  promocję działań po powrocie.

W działaniach projektowych weźmie udział 20. uczniów oraz koordynatorzy.  

Projekt ma na celu wszechstronny rozwój uczniów poprzez naukę zbierania i selekcjonowania informacji, tworzenie prezentacji i ich przedstawianie, nawiązywanie kontaktów i współpracę z kolegami i koleżankami z Grecji. Uczniowie będą doskonalić umiejętności interpersonalne oraz językowe. Zadaniem młodzieży będzie zebranie i opracowanie informacji o partnerach projektu z różnych dziedzin życia. Uczniowie partnerskich szkół poznają kulturę, zainteresowania kolegów z drugiego kraju. Istotą współpracy ma stać się wymiana informacji na temat nie tylko życia codziennego, ale również edukacji czy spędzania czasu wolnego. Zgodnie z tematem wiodącym: „Opowiedz mi o moim świecie”, punktem wyjścia staną się stereotypy, które dana narodowość ma na temat partnerskiego kraju, a konfrontacja młodzieży ma stopniowo zastąpić myślenie stereotypowe prawdziwą wiedzą o danej kulturze. Remedium jest dialog, analiza stanowisk w sytuacji poszanowania tożsamości i prawa do wolnej wypowiedzi. Ostatecznie w trakcie spotkań uczestników w poszczególnych krajach goście będą prezentować zebraną wiedzę na temat kraju – gospodarza.

Od 1 marca 2023r. do 17 marca 2023r. I Liceum przeprowadzi REKRUTACJĘ wśród uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.

Lista zakwalifikowanych do projektu:

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych i listę rezerwową do udziału w projekcie: Ponadnarodowa mobilność uczniów – “Opowiedz mi o moim świecie”.

Po przeanalizowaniu 37. zgłoszeń wyłoniono następujące osoby do udziału w projekcie:

 1. Martyna Zielińska,
 2. Gabriela Komar,
 3. Julia Szóstak,
 4. Amelia Jaroszewska,
 5. Magdalena Lipka,
 6. Kinga Hardej,
 7. Oliwia Kamińska,
 8. Mikołaj Maksymiak,
 9. Dominika Marchel,
 10. Magdalena Rogozińska,
 11. Jakub Wojtkowski,
 12. Maja Hardej,
 13. Jacek Cymborowski,
 14. Aleksandra Krakowska,
 15. Wiktoria Kowalczyk,
 16. Julia Połosa,
 17. Kacper Rydzewski,
 18. Hanna Winnicka.
 19. Filip Warmiński.

Na 20. miejscu z identyczną liczbą punktów znalazły się cztery osoby: Karolina Grabowska, Amelia Soczyńska, Zuzanna Skibniewska, Gabriela Kamińska. W poniedziałek, 27.03.2023 od godziny 8:50 odbędzie się w gabinecie wicedyrektora szkoły rozmowa kwalifikacyjna, która wyłoni osobę zakwalifikowaną. Pozostałe osoby – w zależności od liczby zdobytych punktów – zajmą czołowe miejsca na liście rezerwowej.

ZADANIA do przygotowania na rozmowę kwalifikacyjną.

1. Nagraj telefonem film – ok. 1-2 minut (format mp4) z autoprezentacją, opowiedz o swoich pasjach, umiejętnościach, które mogą być szczególnie ważne podczas pracy w grupie. Film proszę dostarczyć na nośniku elektronicznym.

2. Dokonaj wyboru dwóch poniżej wpisanych zagadnień i zaproponuj ustnie (można korzystać podczas rozmowy z własnych notatek) pomysły ich realizacji:

– prezentacja multimedialna o naszym regionie,

– blog pod hasłem: “Opowiedz mi o moim świecie”,

– strona internetowa: jak ciekawie relacjonować pobyt w Grecji (jakie typu i o jakiej treści zamieszczać materiały, by zainteresować czytelników),

– film o ekologii: jaki typ reklamy społecznej na temat ekologii przygotować, by aktywnie włączyć do nagrania młodzież z Polski i Grecji?

Wypowiedź na dwa wybrane zagadnienia powinna trwać do 10 minut.

Każdemu uczestnikowi zostaną przyznane punkty: za film z autoprezentacją: 3 pkt.; za prezentację pomysłów realizacji dwóch wybranych przez uczestnika zagadnień 4 pkt. (po dwa za każde zagadnienie).

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień komisja po zliczeniu punktów wyłoni kandydata, który wyjedzie do Grecji.

Lista rezerwowa:

 1. Gabriela Bednarczyk,
 2. Daria Małko,
 3. Julia Morzy,
 4. Julia Waszczuk,
 5. Ewelina Lipka,
 6. Łukasz Kazimierczuk,
 7. Maja Izdebska,
 8. Kinga Karwowska,
 9. Daniel Lipka,
 10. Oliwia Strzała,
 11. Gabriela Strzała,
 12. Katarzyna Bielecka,
 13. Maja Szymanik,
 14. Karina Jagiełło.

Gratulujemy!

Ostatni etap rekrutacji już za nami!

Mamy już pełną listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Ponadnarodowa Mobilność Uczniów!

Dnia 27.03.2023r. komisja rekrutacyjna wysłuchała nagrań oraz wystąpień czterech uczennic: Amelii Soczyńskiej, Karoliny Grabowskiej, Zuzanny Skibniewskiej, Gabrieli Kamińskiej.

Największą liczbę punktów zdobyła Gabriela Kamińska, tym samym znalazła się na 20. miejscu listy rankingowej.

Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie PO WER:

 1. Martyna Zielińska,
 2. Gabriela Komar,
 3. Julia Szóstak,
 4. Amelia Jaroszewska,
 5. Magdalena Lipka,
 6. Kinga Hardej,
 7. Oliwia Kamińska,
 8. Mikołaj Maksymiak,
 9. Dominika Marchel,
 10. Magdalena Rogozińska,
 11. Jakub Wojtkowski,
 12. Maja Hardej,
 13. Jacek Cymborowski,
 14. Aleksandra Krakowska,
 15. Wiktoria Kowalczyk,
 16. Julia Połosa,
 17. Kacper Rydzewski,
 18. Hanna Winnicka,
 19. Filip Warmiński,
 20. Gabriela Kamińska.

Lista rezerwowa:

 1. Zuzanna Skibniewska,
 2. Karolina Grabowska,
 3. Amelia Soczyńska,
 4. Gabriela Bednarczyk,
 5. Daria Małko,
 6. Julia Morzy,
 7. Julia Waszczuk,
 8. Ewelina Lipka,
 9. Łukasz Kazimierczuk,
 10. Maja Izdebska,
 11. Kinga Karwowska,
 12. Daniel Lipka,
 13. Oliwia Strzała,
 14. Gabriela Strzała,
 15. Katarzyna Bielecka,
 16. Maja Szymanik,
 17. Karina Jagiełło.

Serdecznie gratulujemy!

PO WER – spotkanie organizacyjne

Zapraszamy rodziców uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie PO WER – Ponadnarodowa mobilność uczniów – na spotkanie organizacyjne. Zebranie odbędzie się 17.04.2023r. (poniedziałek), o godzinie 17:00 w sali A9. Celem spotkania jest przedstawienie szczegółów związanych z wyjazdem do Grecji oraz podpisanie stosownej dokumentacji, dlatego obecność jest obowiązkowa. Prosimy, by w zebraniu wzięli również udział uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie.

Aktualności: PO WER
31 maja 2023
Podsumowanie projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów "Opowiedz mi o moim świecie".
Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim   Polityka prywatności
Skip to content