I LO jest najstarszym i największym liceum działającym na terenie Powiatu Sokołowskiego.

Medal Pro Masovia
Medal “Pro Masovia” otrzymany w dniu Jubileuszu 70-lecia istnienia szkoły

Profile edukacyjne

Dziś kształci się tu ponad czterystu uczniów w klasach o następujących profilach edukacyjnych:

 • A. matematyczno-fizyczny
 • B. matematyczno-geograficzny
 • C. humanistyczny
 • D. biologiczno-chemiczny
 • E. geograficzno-językowy

Nauczanie przedmiotowe, organizowane zgodnie ze szkolnymi planami nauczania dla każdego z profili edukacyjnych, oparte jest na podstawie programowej dla liceum ogólnokształcącego.

Przedmioty nauczane w I LO:

 • język polski,
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język łaciński,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • historia,
 • historia i teraźniejszość,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • informatyka,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • katecheza, etyka
 • plastyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • doradztwo zawodowe,
 • wychowanie do życia w rodzinie.

W każdym profilu nauczany jest język angielski, natomiast drugi język obcy jest do wyboru – niemiecki lub rosyjski.

Każdego roku nasi uczniowie osiągają sukcesy na olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a także w różnego rodzaju zmaganiach sportowych, teatralnych, muzycznych itp.

Czteroletnia nauka w liceum kończy się egzaminem maturalnym. W naszej szkole egzamin ten zdawany jest przez niemal wszystkich absolwentów (coroczna zdawalność wynosi ok. 97%), a wyniki egzaminu znacząco przekraczają średnią krajową i średnią mazowiecką.

Kadra szkoły

Kadrę szkoły stanowi ponad czterdziestu nauczycieli, pedagog szkolny, psycholog, bibliotekarz oraz kilkunastu pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa).

Statuetka "Sokół" - nagroda Rady Miasta Sokołów Podlaski
Statuetka “Sokół” – nagroda Rady Miasta Sokołów Podlaski

Zajęcia dodatkowe

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych szkoła proponuje uczniom bardzo bogaty zestaw zajęć dodatkowych:

 • zajęcia przedmiotowe (zajęcia wspomagające, zajęcia o poziomie rozszerzonym, zajęcia dla maturzystów),
 • zajęcia związane z realizacją zainteresowań uczniów,
 • zajęcia o charakterze wolontariackim i charytatywnym.

W sumie każdego tygodnia poza lekcjami odbywa się kilkadziesiąt godzin zajęć dodatkowych.

Ponadto uczniowie nasi uczestniczą w różnorodnych wyjazdach edukacyjnych, w tym m.in.:

 • zajęciach tematycznych i laboratoryjnych na wyższych uczelniach lub w instytutach naukowych,
 • zajęciach tematycznych w instytucjach kulturalnych (muzeach, galeriach),
 • zagranicznych wycieczkach edukacyjnych i Zielonej Szkole,
 • wyjazdach na spektakle teatralne,
 • wyjazdach na targi edukacyjne.

Dla nowo przyjętych uczniów klas pierwszych organizujemy na początku nauki w liceum biwak integracyjny.

Współpraca

Szkoła prowadzi bogatą współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami naukowymi, kulturalnymi, społecznymi itp.

W ramach tej współpracy młodzież uczestniczy w bardzo ciekawych przedsięwzięciach:

 • tematycznych sesjach popularno-naukowych organizowanych w szkole,
 • seminariach i wykładach naukowych prowadzonych na wyższych uczelniach czy w instytutach,
 • spotkaniach i warsztatach z rówieśnikami z innych krajów, w tym m.in. warsztatach w Trebnitz w Niemczech, spotkaniach tematycznych z rówieśnikami z Niemiec i Izraela,
 • spotkaniach z gośćmi odwiedzającymi nasze liceum – naukowcami, członkami rozmaitych instytucji naukowych czy społecznych,
 • szeroko pojętych zajęciach kulturalnych.

Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna naszego liceum składa się z budynku szkolnego położonego przy ul. Sadowej 11 oraz przyległego terenu, na którym ulokowane jest boisko sportowe oraz siłownia zewnętrzna.

W budynku szkolnym znajduje się 24 pracowni dydaktycznych, sala gimnastyczna i pomieszczenie do gimnastyki, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, gabinet pomocy przedlekarskiej, pomieszczenia biblioteki i czytelni, świetlica, kawiarenka uczniowska, pomieszczenia administracji szkolnej oraz pomieszczenia gospodarczo-techniczne.

Pracownie dydaktyczne:

 • pracownia języka polskiego (A2) – opiekun: p. A. Kuryłek
 • pracownia języka polskiego (B10) – opiekun: p. U. Kosieradzka
 • pracownia języka polskiego (B1) – opiekun: p. M. Kacprzyk
 • pracownia języka polskiego (C12) – opiekun: p. D. Bartnik
 • pracownia języka angielskiego i łacińskiego (B8) – opiekun: p. J. Trandziuk
 • pracownia języka angielskiego (C3) – opiekun: p. P. Woźniak,
 • pracownia języka angielskiego (C6) – opiekun: p.E.Skarżyńska
 • pracownia języka angielskiego (C10) – opiekunowie: p. A. Burzyńska, p. E. Witkowska
 • pracownia języka rosyjskiego (B4) – opiekun: p. Agnieszka Babicka
 • pracownia wiedzy o społeczeństwie (B3) – opiekun: p.I.Staręga
 • pracownia języka niemieckiego (C7) – opiekun: p. M. Jeżowska
 • pracownia historii (A9) – opiekun: p. E. Frączek
 • pracownia języka angielskiego (A5) – opiekun: p. B.Małko-Gul
 • pracownia katechezy (C1) – opiekunowie: s. Z.Błońska, ks. L.Ruciński, ks.Adrian Arkita
 • pracownia matematyki (A10) – opiekunowie: p. W. Walenciej, p. K. Skorupka
 • pracownia matematyki (A12) – opiekun: J. Niemirka
 • pracownia matematyki (C8) – opiekun: p. U. Kołodziejczuk
 • pracownia chemii (C2) – opiekun: p. B. Walenciej
 • pracownia geografii (B9) – opiekun: p. M. Pasik
 • pracownia fizyki i astronomii (C11) – opiekun: p. J. Krakowski
 • pracownia biologii (B7) – opiekun: p. M. Dubowska
 • pracownia informatyki (C9) – opiekun: p. G. Witkowski
 • pracownia informatyki (C5) – opiekun: p. K.Raciborska
 • pracownia edb (A6) – opiekun. p. J. Bujalska

Sale gimnastyczne:

 • sala gimnastyczna – opiekunowie: p. P. Kosieradzki
 • pomieszczenie do gimnastyki – opiekunowie: p. A. Marcyniuk, p. G. Wyszomierski

Biblioteka:

 • wypożyczalnia i czytelnia – bibliotekarze: p. A. Mosiej, p. K.Skibniewska

Organ prowadzący

Organem prowadzącym I LO jest Powiat Sokołowski.

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim:

ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
telefon: 25 – 781 74 00
fax: 25 – 781 74 60
e-mail: sekretariat@powiat-sokolowski.pl
serwis internetowy: http://powiat-sokolowski.pl

Logo Powiatu Sokołowskiego

Organ nadzorujący

Organem nadzoru pedagogicznego I LO jest Mazowiecki Kurator Oświaty

Dane teleadresowe Kuratorium Oświaty w Warszawie:

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
telefon centrali: 22 – 551 24 00
fax: 22 – 826 64 97
e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl
serwis internetowy: http://www.kuratorium.waw.pl

Nasza szkoła podlega Delegaturze KO w Siedlcach.

Dane teleadresowe Delegatury:

ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
telefon: 25 – 632 60 00
fax: 25 – 644 24 00
e-mail: sekretariat@kosiedlce.eu
oraz delegatura.siedlce@kuratorium.waw.pl

Logo Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim   Polityka prywatności
Skip to content