Oferta edukacyjna

Kandydaci do I Liceum na rok szkolny 2023/2024 mają do wyboru następujące profile edukacyjne:

  • A. matematyczno-fizyczny
  • B. językowo-geograficzny
  • C. humanistyczny
  • D. biologiczno-chemiczny

Nauczanie przedmiotowe, organizowane zgodnie ze szkolnymi planami nauczania dla każdego z profili edukacyjnych, oparte jest na podstawie programowej dla liceum ogólnokształcącego.

W każdym profilu nauczany jest język angielski, natomiast drugi język obcy jest do wyboru – niemiecki lub rosyjski.

Terminarz rekrutacji 2023

Rekrutacja zasadnicza
1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).od 15 maja  2023 r. (poniedziałek) do 19 czerwca 2023 r. (piątek) do godz. 15.00
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku.od 23 czerwca 2023 r. (piątek) do 12 lipca 2023 r. (środa) do godz. 15.00
3.Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej.21 lipca 2023 r. (piątek)
4.Potwierdzanie woli podjęcia nauki w I LO przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.od 21 lipca 2023 r. (piątek) do 26 lipca 2023 r. (środa) do godz. 15.00
5.Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a także informacji o ewentualnej liczbie wolnych miejsc.27 lipca 2023 r. (czwartek) do godz. 14.00
6.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 1 sierpnia 2023 r. (wtorek)
7.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
9.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
Rekrutacja uzupełniająca
10.Ewentualna rekrutacja uzupełniająca.od 31 lipca 2023 r. (poniedziałek) do 2 sierpnia 2023 r. (środa) do godz. 15.00
11.Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej.9 sierpnia 2023 r. (środa)
12.Potwierdzanie woli podjęcia nauki w I LO przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.od 9 sierpnia 2023 r. (środa) do 10 sierpnia 2023 r. (czwartek) do godz. 15.00
13.Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a także informacji o ewentualnej liczbie wolnych miejsc.11 sierpnia 2023 r. (piątek) do godz. 14.00
14.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 16 sierpnia 2023 r. (czwartek)
15.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
16.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
17.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim   Polityka prywatności
Skip to content