Oferta edukacyjna

Kandydaci do I Liceum na rok szkolny 2024/2025 mają do wyboru następujące profile edukacyjne:

  • A. matematyczny
  • B. społeczno-kulturowy
  • C. biologiczno-chemiczny

Nauczanie przedmiotowe, organizowane zgodnie ze szkolnymi planami nauczania dla każdego z profili edukacyjnych, oparte jest na podstawie programowej dla liceum ogólnokształcącego.

W każdym profilu nauczany jest język angielski, natomiast drugi język obcy jest do wyboru – niemiecki lub rosyjski.

REGULAMIN REKRUTACJI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Terminarz rekrutacji 2024

Rekrutacja zasadnicza
1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).od 15 maja  2024 r. (środa) do 29 maja 2024 r. (środa) do godz. 15.00
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku.od 3 lipca 2024 r. (środa) do 10 lipca 2023 r. (środa) do godz. 15.00
3.Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej.19 lipca 2024 do godziny 12:00 r. (piątek)
4.Potwierdzanie woli podjęcia nauki w I LO przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.od 19 lipca 2024 r. (piątek) do 24 lipca 2024 r. (środa) do godz. 15.00
5.Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a także informacji o ewentualnej liczbie wolnych miejsc.25 lipca 2024 r. (czwartek) do godz. 14.00
6.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 29 lipca 2024 r. (poniedziałek)
7.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
9.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
Rekrutacja uzupełniająca
10.Ewentualna rekrutacja uzupełniająca.od 29 lipca 2024 r. (poniedziałek) do 31 lipca 2024 r. (środa) do godz. 15.00
11.Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej.8 sierpnia 2024 r. (czwartek)
12.Potwierdzanie woli podjęcia nauki w I LO przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.od 8 sierpnia 2024 r. (czwartek) do 12 sierpnia 2024 r. (poniedziałek) do godz. 12.00
13.Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a także informacji o ewentualnej liczbie wolnych miejsc.12 sierpnia 2024 r. (poniedziałek) do godz. 15.00
14.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 16 sierpnia 2024 r. (piątek)
15.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
16.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
17.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim   Polityka prywatności
Skip to content