105 Rocznica Odzyskania Niepodległości

Niepodległość nie jest dana Polakom raz na zawsze … niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym. – Józef Piłsudski

Jestem Polakiem, wiernym synem Ojczyzny. Myśl o Polsce wielkiej i silnej, wolnej i niepodległej była i jest treścią mojego istnienia, urzeczywistnienie jej było i jest jedynym celem mojego życia. – Ignacy Jan Paderewski

Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska. – Wincenty Witos

An independent Polish state should be erected which should include the territories inhabited by indisputably Polish populations, which should be assured a free and secure access to the sea, and whose political and economic independence and territorial integrity should be guaranteed by international covenant. – Thomas Woodrow Wilson

11 listopada obchodzimy coroczne święto państwowe upamiętniające odzyskanie niepodległości przez nasz kraj po 123 latach zaborów. Na tyle lat utraciliśmy naszą ojczyznę. Był to dla naszego narodu niezwykle trudny okres naznaczony powstaniami narodowymi: listopadowym, krakowskim i styczniowym. Pomimo trudnego czasu, dbano o rozwój polskiej kultury i sztuki, które kształtowały świadomość narodową oraz stały się skutecznym orężem walki o Polskę.

Marzenia Polaków o odzyskaniu niepodległości zaczęły się spełniać na początku XX wieku. W 1914 roku wybuchła I wojna światowa, w której przeciwko sobie stanęli zaborcy: Rosja, Niemcy i Austria. Społeczeństwo polskie podzielone zostało między dwa walczące obozy i zmuszone do bratobójczych walk w których zginęło ponad 500 tyś. Polaków służących w armiach państw zaborczych. Koniec wojny łączy się z odzyskaniem tak długo oczekiwanej niepodległości.

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. To wydarzenie stało się początkiem wolnej Polski. Niepodległość była efektem zbiorowego wysiłku milionów Polaków, ale największe zasługi położyli Józef Piłsudski i Roman Dmowski, dwaj wielcy antagoniści, którzy w kluczowym momencie umieli się porozumieć. Wielkim ambasadorem sprawy polskiej był Ignacy Jan Paderewski, światowej sławy pianista i kompozytor, dzięki jego działaniom dyplomatycznym sprawa polska zyskała międzynarodowy rozgłos.

Żyjemy w pięknym, wolnym i suwerennym kraju. Dbajmy o naszą Ojczyznę każdego dnia.

25 czerwca 2024
Praktyczne porady.
10 lipca 2024
Konkurs Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Polonica na wakacjach... (do 31 sierpnia)
9 lipca 2024
Wyniki egzaminu maturalnego - opracowanie OKE.
2 lipca 2024
Women in STEM – Poland Short Essay Contest: sukces Julii Woroch i Gabrieli Zielińskiej.
Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim   Polityka prywatności
Skip to content