Absolwentka I Liceum, Klasy Humanistycznej, Dominika Kraska była prelegentką podczas ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej “Wrocławskie Kolokwium Polonistyczne 2023” oraz międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej “Kino/Tekst”.

Tytuł jej referatów: “Babetta Niny Wähä jako literacka synteza kina francuskiego lat sześćdziesiątych – komparatystyczny rekonesans na podstawie wyobraźni akwatycznej w La piscine (969) i La Collectionneuse (1967)” oraz “Wagancka ars amandi alegorią pisana. Wirtualności semantyczne w staropolskich Lekcyjach Kupidynowych i starofrancuskich Les Quinze Joles de Mariage“.

Dominika Kraska jest studentką Kolegium Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Niedługo ukaże się jej tekst w piśmie “Teksty Drugie” Instytutu Badań Literackich PAN.

28 listopada 2023
Współpraca I Liceum z pracownikami naukowymi Uniwersytetu w Białymstoku.
22 listopada 2023
Damian Pachołowski i Michał Wietoszko zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego historycznej olimpiady tematycznej.
22 listopada 2023
Obejrzeliśmy balet "Bajadera" według choreografii Natalii Makarowej.
Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim   Polityka prywatności
Skip to content