Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ma propozycję dla I Liceum, szkoły partnerskiej.

Propozycja dotyczy udziału w zajęciach stacjonarnych (wedle harmonogramu), zdobywaniu wpisów do uczniowskiego indeksu.

I ROK – 2023/2024

27 październik 2023 r. CTW 302 (Idziego Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin)
godz. 9.30 – rozpoczęcie roku akademickiego/ spotkanie z Kolegium Dziekańskim

godz. 10.00 – 11.00 prawo konstytucyjne/ prof. dr hab. Dariusz Dudek
godz. 11.15 – 12.15 prawo administracyjne/ dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
godz. 12.30 – 13.30 postępowanie administracyjne/ dr Bartosz Kuś
godz. 13.30 – 14.00 warsztaty pisania pism procesowy (panel administracyjny)/ dr Bartosz Kuś

1 marzec 2024 r. CTW 302 (Idziego Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin)
godz. 9.30 – 10.00 kolokwium z poprzednich zajęć
godz. 10.00 – 11.00 prawo karne / dr Zuzanna Gądzik
godz. 11.15 – 12.15 postępowanie karne / mgr Tymon Markiewicz
godz. 12.30 – 13.30 warsztaty pisania pism procesowych (panel karny/) mgr Tymon Markiewicz

31 maja 2024 r. CTW 302 (Idziego Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin)
godz. 9.30 – 10.00 kolokwium z poprzednich zajęć
godz. 10.00 – 11.00 prawo cywilne – cz. ogólna, rzeczowe / dr Marta Stepnowska
godz. 11.15 – 12.15 prawo cywilne – rodzinne, spadkowe/ dr Jacek Trzewik
godz. 12.30 – 13.30 prawo cywilne – zobowiązania, w tym umowy/ dr Aneta Biały

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA

W bieżącym roku akademickim rozpoczynamy kolejną edycję Akademii Prawa.
Proponujemy uczniom z naszych szkół partnerskich udział w cyklicznych
zajęciach mających na celu pogłębianie wiedzy prawniczej. Zajęcia będą
prowadzone przez pracowników naszego Wydziału, specjalistów z danej
tematyki, którzy jako eksperci cechują się nie tylko wiedzą teoretyczną,
ale również wiedzą praktyczną zdobywaną w sądach, kancelariach, urzędach
itd.
W naszym założeniu projekt Akademii Prawa przyczyni się do zwiększenia
świadomości prawnej wśród uczestników – tj. młodzieży ze szkół
ponadpodstawowych oraz zainspiruje ich do kontunuowania edukacji na
studiach prawniczych (kierunek: prawo lub prawo w biznesie) albo
administracyjnych. Uczestnicy poznają podstawy różnych gałęzi prawa oraz
nauczą się formułować proste pisma procesowe i nieprocesowe. Zdobyta
podczas zajęć wiedza i umiejętności z całą pewnością w przyszłości
zostanie przez uczniów wykorzystywana w życiu codziennym, w tym
zwłaszcza w kontaktach ze wszystkimi instytucjami stosującymi prawo.
Projekt Akademii Prawa uzupełnia program edukacji realizowany w szkołach
średnich z zakresu wiedzy o społeczeństwie, dzięki czemu jego uczestnicy
w lepszym stopniu zostaną przygotowani do matury z tego przedmiotu.

Udział w Akademii Prawa kończy się egzaminem z wiedzy o prawie, który
będzie jednocześnie konkursem o indeksy na Wydział Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji (dowolny kierunek z aktualnej oferty
dydaktycznej WPPKIA KUL). Pytania egzaminacyjne zostaną przygotowane
przez Prowadzących zajęcia adekwatnie do zrealizowanego przez nich
materiału dydaktycznego. Podczas pierwszego zjazdu zapisani uczestnicy
otrzymają indeks, gdzie będą zbierać zaliczenia z poszczególnych
przedmiotów. Tym samym będą mogli poczuć czym jest i jak wygląda
studiowanie na Uniwersytecie. Każdy z uczestników projektu otrzyma
certyfikat ukończenia kursu.

25 września 2023
Opinie Klasy Pierwszej Humanistycznej zebrała Wychowawczyni Katarzyna Skibniewska...
18 września 2023
Obejrzeliśmy nowość ze świata filmu polskiego, "Raport Pileckiego".
18 września 2023
Dwie klasy matematyczno-fizyczne gościły absolwentkę I Liceum, młodą przedstawicielkę nauki z Politechniki Warszawskiej. Spotkanie przygotował fizyk Jarosław Krakowski.
Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim   Polityka prywatności
Skip to content