Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ma propozycję dla I Liceum, szkoły partnerskiej.

Propozycja dotyczy udziału w zajęciach stacjonarnych (wedle harmonogramu), zdobywaniu wpisów do uczniowskiego indeksu.

I ROK – 2023/2024

27 październik 2023 r. CTW 302 (Idziego Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin)
godz. 9.30 – rozpoczęcie roku akademickiego/ spotkanie z Kolegium Dziekańskim

godz. 10.00 – 11.00 prawo konstytucyjne/ prof. dr hab. Dariusz Dudek
godz. 11.15 – 12.15 prawo administracyjne/ dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
godz. 12.30 – 13.30 postępowanie administracyjne/ dr Bartosz Kuś
godz. 13.30 – 14.00 warsztaty pisania pism procesowy (panel administracyjny)/ dr Bartosz Kuś

1 marzec 2024 r. CTW 302 (Idziego Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin)
godz. 9.30 – 10.00 kolokwium z poprzednich zajęć
godz. 10.00 – 11.00 prawo karne / dr Zuzanna Gądzik
godz. 11.15 – 12.15 postępowanie karne / mgr Tymon Markiewicz
godz. 12.30 – 13.30 warsztaty pisania pism procesowych (panel karny/) mgr Tymon Markiewicz

31 maja 2024 r. CTW 302 (Idziego Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin)
godz. 9.30 – 10.00 kolokwium z poprzednich zajęć
godz. 10.00 – 11.00 prawo cywilne – cz. ogólna, rzeczowe / dr Marta Stepnowska
godz. 11.15 – 12.15 prawo cywilne – rodzinne, spadkowe/ dr Jacek Trzewik
godz. 12.30 – 13.30 prawo cywilne – zobowiązania, w tym umowy/ dr Aneta Biały

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA

W bieżącym roku akademickim rozpoczynamy kolejną edycję Akademii Prawa.
Proponujemy uczniom z naszych szkół partnerskich udział w cyklicznych
zajęciach mających na celu pogłębianie wiedzy prawniczej. Zajęcia będą
prowadzone przez pracowników naszego Wydziału, specjalistów z danej
tematyki, którzy jako eksperci cechują się nie tylko wiedzą teoretyczną,
ale również wiedzą praktyczną zdobywaną w sądach, kancelariach, urzędach
itd.
W naszym założeniu projekt Akademii Prawa przyczyni się do zwiększenia
świadomości prawnej wśród uczestników – tj. młodzieży ze szkół
ponadpodstawowych oraz zainspiruje ich do kontunuowania edukacji na
studiach prawniczych (kierunek: prawo lub prawo w biznesie) albo
administracyjnych. Uczestnicy poznają podstawy różnych gałęzi prawa oraz
nauczą się formułować proste pisma procesowe i nieprocesowe. Zdobyta
podczas zajęć wiedza i umiejętności z całą pewnością w przyszłości
zostanie przez uczniów wykorzystywana w życiu codziennym, w tym
zwłaszcza w kontaktach ze wszystkimi instytucjami stosującymi prawo.
Projekt Akademii Prawa uzupełnia program edukacji realizowany w szkołach
średnich z zakresu wiedzy o społeczeństwie, dzięki czemu jego uczestnicy
w lepszym stopniu zostaną przygotowani do matury z tego przedmiotu.

Udział w Akademii Prawa kończy się egzaminem z wiedzy o prawie, który
będzie jednocześnie konkursem o indeksy na Wydział Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji (dowolny kierunek z aktualnej oferty
dydaktycznej WPPKIA KUL). Pytania egzaminacyjne zostaną przygotowane
przez Prowadzących zajęcia adekwatnie do zrealizowanego przez nich
materiału dydaktycznego. Podczas pierwszego zjazdu zapisani uczestnicy
otrzymają indeks, gdzie będą zbierać zaliczenia z poszczególnych
przedmiotów. Tym samym będą mogli poczuć czym jest i jak wygląda
studiowanie na Uniwersytecie. Każdy z uczestników projektu otrzyma
certyfikat ukończenia kursu.

25 czerwca 2024
Praktyczne porady.
10 lipca 2024
Konkurs Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Polonica na wakacjach... (do 31 sierpnia)
9 lipca 2024
Wyniki egzaminu maturalnego - opracowanie OKE.
2 lipca 2024
Women in STEM – Poland Short Essay Contest: sukces Julii Woroch i Gabrieli Zielińskiej.
Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim   Polityka prywatności
Skip to content