Uczniowie I Liceum brali udział w konkursie matematycznym na Politechnice Białostockiej.

Uczeń klasy o profilu matematyczno-fizycznym Marcel Kurowicki uzyskał (w kategorii klas drugich) nagrodę trzeciego stopnia i został Laureatem Konkursu Matematycznego Politechniki Białostockiej.

Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej jest organizowany przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Ma charakter naukowy.

W ramach konkursu głównego uczestnicy rozwiązują samodzielnie, w ciągu czterech godzin, cztery zadania pod nadzorem Komisji. Rozwiązania zadań są oceniane niezależnie przez dwóch sprawdzających,
według skali stosowanej w Olimpiadzie Matematycznej (0, 2, 5, 6 punktów). Laureaci w kategoriach: klasy drugie, klasy trzecie uzyskują prawo do przyjęcia z pominięciem konkursu świadectw na dowolny kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzony na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

25 czerwca 2024
Praktyczne porady.
10 lipca 2024
Konkurs Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Polonica na wakacjach... (do 31 sierpnia)
9 lipca 2024
Wyniki egzaminu maturalnego - opracowanie OKE.
2 lipca 2024
Women in STEM – Poland Short Essay Contest: sukces Julii Woroch i Gabrieli Zielińskiej.
Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim   Polityka prywatności
Skip to content