Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://liceum.sokolowpodl.pl.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych “RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Sokołowie Podlaskim, ul. Sadowa 11, 08-300 Sokołów Podlaski.
 2. Inspektor ochrony danych w I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej – Curie w Sokołowie Podlaskim, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Sokołowie Podlaskim;
  • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Sokołowie Podlaskim;
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor I LO.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Posiadają Państwo prawo:
  • dostępu do treści swoich danych;
  • do ich sprostowania oraz usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dane udostępniane przez przeglądarkę

 1. Podczas użytkowania strony zbierane są dane wynikające z ogólnych zasad realizowania połączeń internetowych. Przeglądarki udostępniają dane takie jak:
  • nazwa i wersja przeglądarki internetowej
  • ustawienia języka
  • strona odsyłająca
  • data i godzina wysłania żądania do serwera
  • IP z którego zostało wysłane żądanie
 2. Dane te są przechowywane są w logach systemowych i wykorzystywane są do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony. Dzięki temu możemy zapewnić poprawne działanie strony, a także ulepszać jej strukturę i zawartość.
 3. Adresy IP zbierane przez portal nie mają na celu identyfikacji naszych użytkowników, ani nie są nigdzie ujawniane.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto na tej stronie, możesz poprosić o przesłanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które posiadamy o Tobie, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Możesz również poprosić o usunięcie wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Nie obejmuje to żadnych danych, które musimy przechowywać w celach administracyjnych, prawnych lub w celach bezpieczeństwa.

Pliki cookies

Informacje podstawowe

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Posiadanie konta a pliki cookies

Jeśli masz konto i logujesz się do tej witryny, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby określić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Ponadto na stronie wykorzystujemy pliki „stałe”. Są one związane np. z opcją “Zapamiętaj mnie”. Możesz je w każdej chwili usunąć w ustawieniach przeglądarki.

Osadzone treści z innych stron internetowych

Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści osadzone, np. filmy w serwisie Youtube, publikacje w serwisie issuu itp. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Administratorem zebranych w ten sposób danych są właściciele tych witryn.

Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim   Polityka prywatności
Skip to content