W roku szkolnym 2022/23 51 uczniów klas IA i IIA bierze udział w „Laboratoriach Fizycznych”.

Zajęcia te cieszą się dużą popularnością; we wcześniejszych edycjach tego działania wzięło udział już ponad 50 uczniów.

W ramach „ Laboratoriów Fizycznych” uczniowie wykonują eksperymenty fizyczne w Centralnym Laboratorium Fizycznym Politechniki Warszawskiej. Uczniowie pracują w małych grupach (dwu- i trzyosobowych), pod opieką pracowników naukowych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Mają okazję zapoznać się z różnorodnymi metodami przeprowadzania eksperymentów z wielu dziedzin fizyki, opracowywania wyników tych eksperymentów i wyciągania wniosków z uzyskanych wyników. Mają także szansę zapoznania się z nowoczesną aparaturą pomiarową. W sumie uczniowie w ramach pięciu wyjazdów wykonają dziesięć eksperymentów. Zdobyte doświadczenie powinno procentować lepszym zrozumieniem fizyki, udoskonaleniem umiejętności przeprowadzania doświadczeń i wnioskowania.

Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim   Polityka prywatności
Skip to content