Ksiądz Mariusz Boguszewski przedstawił uczennicom, uczniom klas humanistycznym sytuację Kościoła w Syrii. Reprezentuje "Pomoc Kościołowie w Potrzebie". Jest to organizacja międzynarodowa, pozarządowa powstała w roku 1947. Opinię o spotkaniu napisał Krystian Onopiak.

wiecej

Klasa druga medyczna z bliska przyglądała się obowiązkom pracowników Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim. Klasa dziękuje Pani Bożenie Czarneckiej za przybliżenie tajników pracy w zawodach medycznych - trudnych, wymagających najlepszych cech charakteru.

wiecej

I Liceum odwiedziła w czasie swych ferii zimowych absolwentka I Liceum Dominika Kraska - studentka Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Spotkała się z klasą humanistyczną.

        

wiecej

Klasa pierwsza i druga politechniczna spotkała się z absolwentami I Liceum - Katarzyną Wasilczuk, obecnie studentką inżynierii pojazdów elektrycznych i hybrydowych Politechniki Warszawskiej, Piotrem Mazurkiem, studentem iformatyki PW, Jakubem Derlickim, studentem budownictwa PW. Pamiętamy ich sukcesy szkolne. Życzymy kolejnych, studenckich, stricte naukowych.

wiecej

Absolwentka I Liceum, Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w I Liceum, obecnie uzdolniona studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ponownie zawitała w progi szkolne. Odwiedziała klasę drugą medyczną. UWM jest największą publiczną uczelnią medyczną w Polsce. Kształci w czternastu kierunkach. Powstał w roku 1809, co sprawia, że nosi tez miano najstarszej polskiej uczelni medycznej. 

    

wiecej

Patrycja Kosowska, Maja Mazur, Krystian Onopiak i Karol Smuniewski to mistrzowie wiedzy historycznej, uczestnicy Olimpiady Historycznej. Gratulujemy im wszystkim, a szczegolnie Patrycji Kosowskiej. Ich zaangażowani w pomoc dydaktyczną nauczyciele to Elżbieta Frączek oraz Izabela Staręga.

wiecej

Klasy humanistyczne (pierwsza i druga) wzięły udział w międzynarodowym projekcie socjologicznym STEAMFORYOUTH. Inicjatorami, organizatorami projektu są: Uniwersytet w Barcelonie oraz Politechnika Warszawska, która do projektu zaprosiła uczennice, uczniów naszego Liceum. Koordynatorem projektu jest pasjonat fizyki, astronomii i sportu Jarosław Krakowski.

wiecej

Profesor Milena Gryglas od wielu lat organizuje naukowe wyjazdy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Łączy naukę z przyjemnością, codzienność szkolną z naukowymi wyzwaniami. W lutym wycieczka do Świerku stała się udziałem klasy drugiej medycznej. Relację napisała Julia Maliszewska.

wiecej

Studniówka w I Liceum to już historia! Ale jakże piękna. Pełna blasku zupełnie niepowtarzalnego, możliwego do ukształtowania tylko tu - w I LO.

wiecej

  LAT I LICEUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE


Studniówka w roku 1977. W białym szalu Profesor Danuta Krasuska (chemia).

Studniówka 1975. Po prawej stronie Dyrektor Ewa Rabek.

Studniówka 1975.

Studniówka w roku 1979.

Studniówka w roku 1990.

Studniówka roku 1991.

Studniówka 1992.

wiecej

Pod koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła otrzymała od Narodowego Centrum Krwi CERTYFIKAT szkoły promującej Honorowe Oddawanie Krwi. Bardzo serdecznie DZIĘKUJĘ wszystkim osobom, które od roku szkolnego 2006/2007 uczestniczą w Akcjach Honorowego Krwiodawstwa. - Jan Niemirka. 

 

wiecej
KONKURS PLASTYCZNY - ANNA BOROWA, MARIA MOSTOWIEC

Anna Borowa i Maria Mostowiec są laureatkami konkursu plastycznego "Boże Narodzenie w malarstwie". 229 osób wzięło udział w tymże konkursie (z Sokołowa oraz powiatu). Gratulacje dla uczestniczek. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 30 stycznia.

wiecej

Od czasu pierwszego rankingu "Perspekty" I Liceum im. Marii Sklodowskiej-Curie znajduje się w honorowej grupie pięciuset najlepszych liceów w Polsce. Kapituła rankingu wzięła pod uwagę 2195 liceów ogólnokształcących. Tyle szkół spełniło kryterium wyjścia (maturę zdawało minimum 12 osób, a średnia z języka polskiego i matematyki była nie niższa niż 0,75 średniej krajowej). XIII Liceum w Szczecinie jest najlepszym liceum w Polsce, a VII Technikum w Nowym Sączu świętuje sukces w swojej kategorii. Czym chwali się Trzynastka ze Szczecina? - atmosferą wspólnej pracy, efektywnym wykorzystaniem każdej godziny, bardzo wysoką frekwencją, udziałem w przeróżnych konkursach pozwalających zweryfikować wiedzę. Gratulujemy najlepszym. Cieszymy się z naszego sukcesu. Podejmując decyzję o studiowaniiu, warto poznać RANKING UCZENI WYŻSZYCH.


wiecej

Wyniki pomiaru zwanego edukacyjną wartością dodaną tworzone są od roku 2010. Dotyczą gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Od roku 2012 obejmują miary trzyletnie, odnoszące się do przedmiotów humanistycznych (z wyodrębnieniem języka polskiego) i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (z wyeksponowaniem matematyki). Czemu służy pomiar? Wykresy informują o zależności (satysfakcjonującej czy niezadowalającej) pomiędzy wynikami maturalnymi i aktualnymi osiagnięciami uczniów (na tle wyników własnych i innych szkół; wyników aktualnych i z lat minionych).

Cieszymy się z zawsze bardzo dobrych i konsekwentnie lepszych wyników w każdym mierzonym zakresie. Jednocześnie motywujemy się wynikami najlepszymi w kraju.


wiecej

Projket HOLOMAKER zainicjowany. Realizuje go Jarosław Krakowski, we współpracy z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej.

wiecej

Stypendia Rady Powiatu zostały przyznane przez Radę Powiatu. Uroczystość odbyła się 19 grudnia 2017. Nasi stypendyści: Jakub Lachowski, Olga Gąsowska, Patrycja Bogusz, Julia Jedlińska, Maria Maleszewska, Paulina Młynarczuk, Magdalena Szkop, Gabriela Świętochowska. Dziękujemy stypendystom za sukces uświetniający historię I Liceum tuż przed obchodami 70-lecia istnienia szkoły.

   

wiecej

W I Liceum odbyły się zajęcia z dwóch prestiżowych projektów MAKEITREAL i STEM4YOUTH. Wytrwały w działaniach innowacyjnych Jarosław Krakowski i jego uczniowie gościli pracowników Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

 

wiecej

Gabriela Miąskiewicz napisała relację z wyjazdu na Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, na doświadczenia chemiczne. Innowacja "Chemia w laboratorium" trwa już długo, jednak ma siłę nieustannego inspirowania. Następców Marii Skłodowskiej-Curie wprowadza w świat chemii nauczyciel przedmiotu - Bożena Walenciej.

wiecej

W maju 2015 roku została podpisana umowa partnerska między I LO a  Kooperatywną Szkołą Zbiorczą KGS Neustadt am Rübenberge koło Hanoweru, której celem jest wymiana międzykulturowa, kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, wzajemnego szacunki i otwartości.  Wywiad z dyrektorem KGS Neustadt am Rübenberge Tobiasem Hunfeldem. Wywiad przeprowadziła germanistka I Liceum Monika Jeżowska.

      

wiecej
BIP RSS
 
CMS Toruń