wiecej

LOkowisko jest znanym i oczekiwanym wydarzeniem kulturalnym I Liceum. Jej atutem jest udział wielu osób i różnorodność. Zaprezentowały się utalentowane osoby z różnych klas, eksponując języki obce poprzez muzykę, śpiew i dodatkowo tańce.


wiecej

Szkolna grupa teatralna "Preteksty" oraz wielu wolontariuszy z I Liceum wzięło udział w przygotowaniach ogólnopolskiego I Festiwalu Teatralnego "Szpulka", współnej nowej inicjatywy Sokołowskiego Ośrodka Kultury i I Liceum.

wiecej

Piotr Kacprzyk zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym. Gratulacje dla ucznia oraz nauczycielki wiedzy o społeczeństwie Moniki Ługowskiej.

 

wiecej

Największą ilość medali podczas powiatowych i regionalnych zawodów pływackich zajęli sportowcy z I Liceum. Wielki sukces uczennic, uczniów oraz trenera Grzegorza Wyszomirskiego.

wiecej

Drużyna piłki koszykowej dziewcząt zdobyła mistrzostwo regionu. Gratulacje dla całej zwycięskiej drużyny i trenera Piotra Kosieradzkiego.

wiecej

Drużyna piłki ręcznej dziewcząt wygrała wszystkie mecze podczas Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Niepokonanan drużyna zajęła pierwsze miejsce. Gratulacje dla zwycięskiej drużyny sportowej i trenera Grzegorza Wyszomierskiego.

wiecej

I Liceum wzięlo udział w VII Mazowieckiej Olimpiadzie Poliglotów. Organizuje ją Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie. Liczna reprezentacja I Liceum sprawdzała swą wiedzę z języków obcych i języka ojczystego.


wiecej

Maja Mazur, Sandra Sikorska i Michał Dąbrowiecki to zespół z I Liceum, który zajął drugie miejsce podczas konkursowych zmagań na szczeblu regionalnym. W konkursie "Turbolandeskunde" I Liceum bierze udział od wielu lat. Uczniów przygotowała Wiesława Witkowska.

wiecej

Władysław Młynik z klasy politechnicznej zakwalifikował się do finału międzynarodowego konkursu matematycznego "Pogranicza". Inni uczniowie biorący udział w prestiżowym konkursie: Sebastian Goworek, Piotr Kacprzyk, Łukasz Sadłowski. Gratulacje dla uczniów, nauczycieli matematyki i klas, jakie uczniowie reprezentują: pierwszej i trzeciej politechnicznej oraz drugiej medycznej.

wiecej

Od 1 marca 2019 trwa rekrutacja na wojskowe i cywilne studia w Wojskowej Akademii Technicznej. Dzień Otwarty uczelni - 23 marca.

wiecej

21 lutego 2019 Rada i Zarząd Powiatu Sokołowskiego uhonorowali nagrodami Stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Wśród stypendystów roku szkolnego 2018-2019 jest Piotr Kacprzyk z I Liceum.

wiecej

W znanym konkursie recytatorskim "Kamień Wiary" Aleksandra Topolińska zajęła pierwsze miejsce. Paulina Leoniec i Iryna Prylepa zdobyły  wyróżnienie. Wartościowy był też udział w konkursie Karoliny Królikowskiej, Artura Wycecha. Gratulacje dla wszystkich uczestników i ich opiekunki Urszuli Kosieradzkiej za stałe reprezentowanie I Liceum na konkursie, a przede wszystkim najwyższy poziom artystyczny.wiecej

16 lutego to data wspaniałego balu studniówkowego uczennic, uczniów klas maturalnych I Liceum. Wszystko odbyło się zgodnie z planem. Emocje jak zawsze w górnym diapazonie.


wiecej

27 lutego 2019 gościem I Liceum był dr hab. Roman Bobryk, literaturoznawca z Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

wiecej

1 marca 2019 klasa pierwsza politechniczna i pierwsza humanistyczna uczestniczyły w prelekcji historycznej poświęconej Żołnierzom Niezłomnym. Piąty Szwadron Wileńskiej Brygady Armii Krajowej to temat spotkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Relacja Pauliny Kaniuk i Karoliny Chomki z pierwszej humanistycznej.


wiecej

Aleksandra Gralik i Damian Zabijak z klas maturalnych przystąpili do VII "Konkursu Logicznego" organizowanego przez Wydział Filozoficzny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zadania są ciekawym połączeniem wiedzy z pogranicza nauk. Konkurs w I Liceum odbywa się po raz pierwszy. Filozofia zyskuje rangę w nowoczesnym kształceniu licealnym. Logika jest zapewne najciekawszą częścią wspólną nauk humanistycznych i matematycznych.

wiecej

18 lutego 2019 odbyło się spotkanie z dzienikarzem telewizyjnym, absolwentem I Liceum Markiem Jezierskim.

 


wiecej

W Ibi, w Walencji, odbyło się naukowe spotkanie europejskich parntnerów Erasmus+ realizujących projkekt "Holomakers". Brała w nim udział grupa nauczycieli z I Liceum. Koordynatorem jest jak zawsze Jarosław Krakowski. Instituto Tecnologico de Producto Infantil y Ocio to miejsce doświadczeń, dyskusji. AIJU oferuje usługi technologiczne i komunikacyjne, prowadzi zaawansowane przemysłowe projekty produkcyjne.

wiecej

Klasa druga politechniczna uczestniczyła w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doktora Adama Sobczyka, inżyniera z Politechniki Warszawskiej. Wszystko w ramach prestiżowego projektu edukacyjnego "Holomakers", który z pasją realizuje w I Liceum fizyk Jarosław Krakowski.


wiecej

5 lutego 2019 Paulina Kaniuk, Julia Kotowska, Dominika Kraska, Julia Praska, Agata Skwierczyńska, Tomasz Świętochowski z klasy pierwszej humanistycznej oraz Krystian Onopiak z klasy drugiej humanistycznej byli słuchaczami debaty oksfordzkiej, jaka odbyła się w Warszawie, z okazji rocznicy obrad Okrągłego Stołu. Byliśmy razem z przedstawicielami liceów z: Olsztyna, Ostrzeszowa, Oleśnicy.

wiecej

15 stycznia odbyły się pierwsze z wielu zapowiedzianych i oczekiwanych przez uczniów I Liceum zajęć z inżynierami Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestniczyły w nich klasy politechniczne, menadźerskie, klasa medyczna i społeczna. Niektóre z przeprowadzanych doświadczeń były dość spektakularne. Współpracę I Liceum i uczelni koordynują: Dyrektor Szkoły Teresa Oliwińska i Pułkownik Magister Inżynier Wiesław Szczygielski.

         

wiecej

14 grudnia 2018 - prezentacja spektaklu "Vita ars est" grupy teatralnej "Preteksty" w reżyserii Bartłomieja Ostapczuka, pod opieką artystyczą Urszuli Kosieradzkiej, we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury. Nowe wydarzenie w życiu kulturalnym szkoły, Sokołowskiego Ośrodka Kultury, miasta. Pełny sukces artystyczny. Gratulacje dla wszystkich twórców sztuki teatralnej.

wiecej

Od czasu pierwszego rankingu "Perspekty" I Liceum im. Marii Sklodowskiej-Curie znajduje się w honorowej grupie najlepszych liceów w Polsce. Kapituła rankingu wzięła pod uwagę 2195 liceów ogólnokształcących. Tyle szkół spełniło kryterium wyjścia (maturę zdawało minimum 12 osób, a średnia z języka polskiego i matematyki była nie niższa niż 0,75 średniej krajowej). Gratulujemy najlepszym. Cieszymy się z sukcesu. Podejmując decyzję o studiowaniiu, warto poznać RANKING UCZENI WYŻSZYCH.


wiecej

Wyniki pomiaru zwanego edukacyjną wartością dodaną tworzone są od roku 2010. Dotyczą gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Od roku 2012 obejmują miary trzyletnie, odnoszące się do przedmiotów humanistycznych (z wyodrębnieniem języka polskiego) i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (z wyeksponowaniem matematyki). Wykresy informują o zależności (satysfakcjonującej czy niezadowalającej) pomiędzy wynikami maturalnymi i aktualnymi osiagnięciami uczniów (na tle wyników własnych i innych szkół; wyników aktualnych i z lat minionych).

Cieszymy się z zawsze bardzo dobrych i konsekwentnie lepszych wyników w każdym mierzonym zakresie. Jednocześnie motywujemy się najlepszymi wynikami w kraju.


przedmioty humanistyczne, 2016 - 2018


język polski, 2016 - 2018


przedmioty matematyczno - przyrodnicze, 2016 - 2018

                                       matematyka, 2016 - 2018             

wiecej

I Liceum, w dniu Jubileuszu Szkoły, zostało uhonorowane Medalem Pamiątkowym "Pro Masovia". Przyznał go Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Także Statuetką "Sokół". Jest to Nagroda Rady Miejskiej, której Przewodniczącym jest Waldemar Hardej. Cenne wyróżnienia odebrała Dyrektor I Liceum Teresa Oliwińska.

 

wiecej

Listy gratulacyjne skierowane do Dyrektor I Liceum imienia Marii Skłodowskiej-Curie Teresy Oliwińskiej z okazji Jubileuszu Szkoły, siedemdziesięciolecia jej istnienia.

   

 

wiecej

Dwadzieścia osób z I Liceum wzięło udział w honorowej akcji krwiodawstwa "Krew dla Damiana". Udział grupy koordynował jak zawsze opiekun Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi Jan Niemirka. Wyrazy uznania dla wszystkich honorowych krwiodawców.

wiecej

I Liceum kontynuuje cenną współpracę z KGS Neustadt. Spotkanie integracyjne w Rodowie, na wielkim jubileuszu I Liceum, na wycieczkach... wydarzeń jest dużo i wszystkie świetnie spełniają swój cel. Zachęcamy innych do skorzystania z bogatej oferty zajęć, akcji wspaniale koordynowanych przez germanistów I Liceum - Wiesławę Witkowską i Monikę Jeżowską.


wiecej

Uroczystości Jubileuszowe w I Liceum już za nami. 14 września odbył się koncert "Pokolenia", 15 września - uroczystość główna. Organizatorem przedsięwzięcia była Dyrektor Szkoły Teresa Oliwińska z zastępcą - Dyrektor Moniką Pasik, Radą Rodzciców, Radą Pedagogiczną, Uczennicami i Uczniami I Liceum. Ufamy, iż wszyscy Goście są usatysfakcjonowani. Historia i tradycja szkoły zyskały bardzo wiele dzięki obecności Państwa. Wspólnie zapisaliśmy kolejną kartę "Kroniki Szkoły".

wiecej

W maju 2015 roku została podpisana umowa partnerska między I LO a  Kooperatywną Szkołą Zbiorczą KGS Neustadt am Rübenberge koło Hanoweru, której celem jest wymiana międzykulturowa, kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, wzajemnego szacunki i otwartości.  Wywiad z dyrektorem KGS Neustadt am Rübenberge Tobiasem Hunfeldem. Wywiad przeprowadziła germanistka I Liceum Monika Jeżowska.

      

wiecej
BIP RSS
 
CMS Toruń