Eryk Bożek i Michał Zawadzki awansowali i 20 stycznia 2018 wezmą udział w Olimpiadzie o Polsce i Świecie Współczesnym na szczeblu wojewódzkim. To duży sukces obu uczniów i szczególne wyróżnienie dla nauczyciela wiedzy o społeczeństwie - Moniki Ługowskiej.

wiecej

Jesli jest w Twojej rodzinie, wśród znajomych rodziny osoba odznaczona Krzyżem Niepodległości lub Medalem Niepodległości, zaprezentuj ją w konkursie historycznym "Niezwyciężeni 1918 - 2018. Pokolenia Niepodległej". Wykonaj plakat, film lub vlog. Patronat zdarzenia - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

wiecej

  LAT I LICEUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

wiecej

W styczniu 2018 - kontynuacja cennej współpracy I Liceum z Wudziałem Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zainicjowana, koordynowana przez Monikę Ługowską. W bardzo interesujących zajęciach wykładowych i warsztatowych wzięły udział klasy humanistyczne.

 

wiecej

Od czasu pierwszego rankingu "Perspekty" I Liceum im. Marii Sklodowskiej-Curie znajduje się w honorowej grupie pięciuset najlepszych liceów w Polsce. Kapituła rankingu wzięła pod uwagę 2195 liceów ogólnokształcących. Tyle szkół spełniło kryterium wyjścia (maturę zdawało minimum 12 osób, a średnia z języka polskiego i matematyki była nie niższa niż 0,75 średniej krajowej). XIII Liceum w Szczecinie jest najlepszym liceum w Polsce, a VII Technikum w Nowym Sączu świętuje sukces w swojej kategorii. Czym chwali się Trzynastka ze Szczecina? - atmosferą wspólnej pracy, efektywnym wykorzystaniem każdej godziny, bardzo wysoką frekwencją, udziałem w przeróżnych konkursach pozwalających zweryfikować wiedzę. Gratulujemy najlepszym. Cieszymy się z naszego sukcesu. Podejmując decyzję o studiowaniiu, warto poznać RANKING UCZENI WYŻSZYCH.


wiecej

Wyniki pomiaru zwanego edukacyjną wartością dodaną tworzone są od roku 2010. Dotyczą gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Od roku 2012 obejmują miary trzyletnie, odnoszące się do przedmiotów humanistycznych (z wyodrębnieniem języka polskiego) i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (z wyeksponowaniem matematyki). Czemu służy pomiar? Wykresy informują o zależności (satysfakcjonującej czy niezadowalającej) pomiędzy wynikami maturalnymi i aktualnymi osiagnięciami uczniów (na tle wyników własnych i innych szkół; wyników aktualnych i z lat minionych).

Cieszymy się z zawsze bardzo dobrych i konsekwentnie lepszych wyników w każdym mierzonym zakresie. Jednocześnie motywujemy się wynikami najlepszymi w kraju.


wiecej

Projket HOLOMAKER zainicjowany. Realizuje go Jarosław Krakowski, we współpracy z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej.

wiecej

Stypendia Rady Powiatu zostały przyznane przez Radę Powiatu. Uroczystość odbyła się 19 grudnia 2017. Nasi stypendyści: Jakub Lachowski, Olga Gąsowska, Patrycja Bogusz, Julia Jedlińska, Maria Maleszewska, Paulina Młynarczuk, Magdalena Szkop, Gabriela Świętochowska. Dziękujemy stypendystom za sukces uświetniający historię I Liceum tuż przed obchodami 70-lecia istnienia szkoły.

   

wiecej

W I Liceum odbyły się zajęcia z dwóch prestiżowych projektów MAKEITREAL i STEM4YOUTH. Wytrwały w działaniach innowacyjnych Jarosław Krakowski i jego uczniowie gościli pracowników Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

 

wiecej

Gabriela Miąskiewicz napisała relację z wyjazdu na Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, na doświadczenia chemiczne. Innowacja "Chemia w laboratorium" trwa już długo, jednak ma siłę nieustannego inspirowania. Następców Marii Skłodowskiej-Curie wprowadza w świat chemii nauczyciel przedmiotu - Bożena Walenciej.

wiecej

W maju 2015 roku została podpisana umowa partnerska między I LO a  Kooperatywną Szkołą Zbiorczą KGS Neustadt am Rübenberge koło Hanoweru, której celem jest wymiana międzykulturowa, kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, wzajemnego szacunki i otwartości.  Wywiad z dyrektorem KGS Neustadt am Rübenberge Tobiasem Hunfeldem. Wywiad przeprowadziła germanistka I Liceum Monika Jeżowska.

      

wiecej
BIP RSS
 
CMS Toruń