16 listopada 2018 odbył się Szkolny Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej. To już siódmy konkurs przygotowany przez rusycystkę I Liceum Agnieszkę Babicką, z dużym staraniem i efektownie. Wykonawcy reprezentowali wysoki poziom, szczególnie doceniony przez lingwistki z uniwersytetu w Siedlcach.

wiecej
Karolina Królikowska zdobyła pierwsze miejsce, Aleksandra Topolińska i Iryna Prylepa drugie miejsce, antomiast Antonina Adamyan-Lis wyróżnienie. Wielki sukces recytatorski uczennic klas humanistycznych i medycznej jest też zasługą opiekunki grupy teatralnej "Preteksty" Urszuli Kosieradzkiej. Gratulacje dla wszystkich. 
 
 
wiecej

Stypendia Rady Powiatu Sokołowskiego zostały przyznane uczniom, uczennicom Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie. Uroczystość przyznania stypendium miała miejsce 19 października 2018, podczas sesji Rady Powiatu Sokołowskiego. Stypendyści z I Liceum: Olga Gąsowska, Piotr Kacprzyk, Jakub Lachowski, Olga Tomczuk. Gratulacje dla uhonorowanych osób oraz ich Rodziców.

wiecej

17 października 2018 I Liceum po raz dziewiąty wzięło udział w projekcie polsko-izraelskim "Jesteśmy Razem", odbywającym się w Kosowie Lackim oraz Treblince.


wiecej

Nauczyciele z Włoch, Hiszpanii, Grecji i I Liceum w Sokołowie Podlaskim uczestniczyli w szkoleniu warsztatowym przeprowadzonym w Warszawie, na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Wszystko w ramach unijnego projektu "Holomakers". Projekt w I Liceum koordynuje z zaangażowaniem fizyk Jarosław Krakowski.

                 

wiecej

I Liceum, w dniu Jubileuszu Szkoły, zostało uhonorowane Medalem Pamiątkowym "Pro Masovia". Przyznał go Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Także Statuetką "Sokół". Jest to Nagroda Rady Miejskiej, której Przewodniczącym jest Waldemar Hardej. Cenne wyróżnienia odebrała Dyrektor I Liceum Teresa Oliwińska.

 

wiecej

Listy gratulacyjne skierowane do Dyrektor I Liceum imienia Marii Skłodowskiej-Curie Teresy Oliwińskiej z okazji Jubileuszu Szkoły, siedemdziesięciolecia jej istnienia.

   

 

wiecej

Dwadzieścia osób z I Liceum wzięło udział w honorowej akcji krwiodawstwa "Krew dla Damiana". Udział grupy koordynował jak zawsze opiekun Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi Jan Niemirka. Wyrazy uznania dla wszystkich honorowych krwiodawców.

wiecej

24 września - 3 października 2018 roku - jubileuszowa wyprawa, "Zielona Szkoła" we Włoszech, już zakończona, odbyta, choć we wspomnieniach dopiero mająca swój wyjątkowy początek.wiecej

Jubileusz 70-lecia szkoły za nami. Warto jednak przypominać historię miejsc i osób. Zdjęcia ze specjalnej, pamiątkowej kroniki szkolnej, powstałej z okazji nadania sztandaru w roku 1978.

 

wiecej

I Liceum kontynuuje cenną współpracę z KGS Neustadt. Spotkanie integracyjne w Rodowie, na wielkim jubileuszu I Liceum, na wycieczkach... wydarzeń jest dużo i wszystkie świetnie spełniają swój cel. Zachęcamy innych do skorzystania z bogatej oferty zajęć, akcji wspaniale koordynowanych przez germanistów I Liceum - Wiesławę Witkowską i Monikę Jeżowską.


wiecej

Uroczystości Jubileuszowe w I Liceum już za nami. 14 września odbył się koncert "Pokolenia", 15 września - uroczystość główna. Organizatorem przedsięwzięcia była Dyrektor Szkoły Teresa Oliwińska z zastępcą - Dyrektor Moniką Pasik, Radą Rodzciców, Radą Pedagogiczną, Uczennicami i Uczniami I Liceum. Ufamy, iż wszyscy Goście są usatysfakcjonowani. Historia i tradycja szkoły zyskały bardzo wiele dzięki obecności Państwa. Wspólnie zapisaliśmy kolejną kartę "Kroniki Szkoły".

wiecej

I Liceum współpracuje z Wojskową Akademią Techniczną. Trójstronne porozumienie w tej arcyważnej dydaktycznie sprawie podpisali w Warszawie Rektor WAT Tadeusz Szczurek , Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk, Wicestarosta Sokołowski Marta Sosnowska oraz Dyrektor I Liceum Teresa Oliwińska. Dotychczasowa współpraca dydaktyczna I Liceum obejmuje także: Szkołę Główną Handlową, Politechnikę Warszawską, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Uniwersytet w Białymstoku.

wiecej

Pod koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła otrzymała od Narodowego Centrum Krwi CERTYFIKAT szkoły promującej Honorowe Oddawanie Krwi. Bardzo serdecznie DZIĘKUJĘ wszystkim osobom, które od roku szkolnego 2006/2007 uczestniczą w Akcjach Honorowego Krwiodawstwa. - Jan Niemirka. 

 

wiecej

Od czasu pierwszego rankingu "Perspekty" I Liceum im. Marii Sklodowskiej-Curie znajduje się w honorowej grupie pięciuset najlepszych liceów w Polsce. Kapituła rankingu wzięła pod uwagę 2195 liceów ogólnokształcących. Tyle szkół spełniło kryterium wyjścia (maturę zdawało minimum 12 osób, a średnia z języka polskiego i matematyki była nie niższa niż 0,75 średniej krajowej). XIII Liceum w Szczecinie jest najlepszym liceum w Polsce, a VII Technikum w Nowym Sączu świętuje sukces w swojej kategorii. Czym chwali się Trzynastka ze Szczecina? - atmosferą wspólnej pracy, efektywnym wykorzystaniem każdej godziny, bardzo wysoką frekwencją, udziałem w przeróżnych konkursach pozwalających zweryfikować wiedzę. Gratulujemy najlepszym. Cieszymy się z naszego sukcesu. Podejmując decyzję o studiowaniiu, warto poznać RANKING UCZENI WYŻSZYCH.


wiecej

Wyniki pomiaru zwanego edukacyjną wartością dodaną tworzone są od roku 2010. Dotyczą gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Od roku 2012 obejmują miary trzyletnie, odnoszące się do przedmiotów humanistycznych (z wyodrębnieniem języka polskiego) i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (z wyeksponowaniem matematyki). Czemu służy pomiar? Wykresy informują o zależności (satysfakcjonującej czy niezadowalającej) pomiędzy wynikami maturalnymi i aktualnymi osiagnięciami uczniów (na tle wyników własnych i innych szkół; wyników aktualnych i z lat minionych).

Cieszymy się z zawsze bardzo dobrych i konsekwentnie lepszych wyników w każdym mierzonym zakresie. Jednocześnie motywujemy się wynikami najlepszymi w kraju.


wiecej

W maju 2015 roku została podpisana umowa partnerska między I LO a  Kooperatywną Szkołą Zbiorczą KGS Neustadt am Rübenberge koło Hanoweru, której celem jest wymiana międzykulturowa, kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, wzajemnego szacunki i otwartości.  Wywiad z dyrektorem KGS Neustadt am Rübenberge Tobiasem Hunfeldem. Wywiad przeprowadziła germanistka I Liceum Monika Jeżowska.

      

wiecej
BIP RSS
 
CMS Toruń