Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2016-2017 w I Liceum Ogólnokształcącym przy Sadowej 11

rozpocznie się o 9.30.

wiecej

Sierpień 1980 zapoczątkował przemiany społeczne w krajach demokracji ludowej bloku wschodniego, powstanie Trzeciej Rzeczypospolitej. To symbol walki o wolność i demokrację, udziału Polski w zjednoczeniu Niemiec, politycznej jedności Europy.

wiecej

Paweł Burzyński - absolwent I Liceum nagrodzony, uhonorowany w Cass Bussiness School. Gratulujemy. Cieszymy się, że słynna uczelnia kształci, docenia, przyznaje laury licealiście z Sokołowa.

Zachęcamy innych absolwentów, llicencjatów, magistrów do dzielenia się swymi sukcesami ze społecznością I Liceum.


wiecej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało w lipcu szczegółową informację o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2016, w tym skale centylowe umożliwiające zorientowanie się, jaki odsetek osób uzyskało taki sam wynik lub niższy niż dana osoba. Pełne wyniki matur - 12 września.

wiecej
EGZAMIN MATURALNY - MAJ 2016

Gratulujemy wszystkim maturzystom, maturzystkom świetnych wyników egzaminów maturalnych ze wszystkich zdawanych przedmiotów. Cieszymy się razem z Wami. Gratulujemy wytrwałości w dość trudnym, długim czasie oczekiwania na wyniki. Teraz wszyscy mamy nadzieję na co najmniej dobre wyniki rekrutacji na uczelnie. Oby Wasze plany powiodły się w pelni. Cieszymy się z wszystkich wyników, jednak 1193 wyniki ucieszyły w sposób szczególny: Wynik 100% został osiągnięty 81 razy, wynik powyżej 90% - 240, wynik powyżej 80% - 332, wynik powyżej 70% - 540. 

wiecej
Joanna Mańko prezentuje wyniki swej pracy badawczej pod tytułem "Zastosowanie promieniowania w medycynie. Pozytywne i negatywne skutki działania na organizm ludzki". Joanna Mańko została objęta indywidualnym planem rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach projektu "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inestycja w człowieka".
 
wiecej
POLSKO - NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEZY: I LICEUM I KGS NEUSTADT

Stereotypy należy odrzucać i wybierać bezpośrednie spotkania oraz zadania wymagające współpracy. Jeden z etapów spotkań z młodzieżą ze szkoły niemieckiej już należy do przeszłości. Etap wspaniały, zrealizowany dzięki uczennicom i uczniom obu narodów we wszystkich aspektach na oceną celującą. Podziękowania dla wszystkich Rodziców za gościnność, wszelki podjęty trud. Z młodzieżą I Liceum zadanie współpracy podjęły nauczycieli języka niemieckiego w I Liceum - Monika Jeżowska, Wiesława Witkowska, Ewa Artych.


wiecej

W maju 2015 roku została podpisana umowa partnerska między I LO a  Kooperatywną Szkołą Zbiorczą KGS Neustadt am Rübenberge koło Hanoweru, której celem jest wymiana międzykulturowa, kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, wzajemnego szacunki i otwartości. 21-28 maja 2016 postanowienia zapisane w umowie przybierają realne kształty. I LO jest gospodarzem polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z dyrektorem KGS Neustadt am Rübenberge Tobiasem Hunfeldem. Wywiad przeprowadziła germanistka I Liceum Monika Jeżowska.


wiecej
PROJEKT HISTORYCZNY "OCALIĆ DLA INNYCH"
Kazda osoba ma w domowych szufladach mniej czy bardziej stare zdjęcia, zapiski, odznaczenia... Moze warto je upowszechnić, ujawnić, zaprezentowac innym? Może historia przeciętna w naszych oczach dla innych będzie fascynująca... Zapraszamy do udziału w projekcie historycznym "Ocalić dla innych".

 

wiecej
BIP RSS
 
CMS Toruń