Piotr Kacprzyk uzyskał stypendium w ramach "Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie zdolnych". Piotr Kacprzyk jest także stypendystą Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Powiatu Sokołowskiego. Gratulacje dla ucznia, Jego Rodziców, Wychowawcy, klasy.

wiecej

W okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym udział wezmą: Aleksandra Topolińska, Michał Maliszewski, Tomasz Świętochowski. Gratulacje dla uczniów oraz p.Izabeli Staręgi.

wiecej

Julia Wyszomierska, Władysław Młynik zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu STEM, obejmującego wiedzę z przedmiotów: informatyka, fizyka, matematyka.

wiecej

Julia Czarnocka, Dariusz Gdula zakwalifikowali się do diecezjalnego etapu Olimpiady Teologii Katolickiej.

                                           

wiecej

Anna Mazur i Krystian Onopiak zakwalifikowali się do etapu okręgowego XLVI Olimpiady Przedmiotowej z historii.


                         
                                     

wiecej

Dominika Kraska zakwalifikowała się do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

                                            

wiecej

Władysław Młynik zakwalifikował się do drugiego etapu LXIX Olimpiady Przedmiotowej z fizyki.

     

wiecej

Uczniowie klas geograficznych spotkali się ze znanym w całej Polsce podróżnikiem Andrzejem Pasławskim. Pasławski podróżuje z całą rodziną. Wybiera miejsca wymagające odwagi, kreatywności. Jest wspaniałym gawędziarzem. W I Liceum gościliśmy podróżnika już po raz kolejny.

wiecej

Rada Powiatu Sokołowskiego przyznała stypendia uczennicom, uczniom szczycącym się wybitnymi wynikami naukowymi oraz osobom wyróżniającym się działalnością artystyczną w szkolnej grupie teatralnej "Preteksty". Osób z I Liceum jest wiele. Wszystkim gratulujemy.

wiecej

Redakcja szkolnej gazety KUJON zaprasza do lektury nowych numerów pisma. Można poznać inne niż własne punkty widzenia, talenty dziennikarskie, literackie, plastyczne osób znanych z klasy czy korytarza szkolnego. Opiekunem zespołu redakcyjnego jest polonistka Dorota Bartnik.

wiecej

Dwie klasy pierwsze matematyczne uczestniczyły w zajęciach uniwersyteckich w ramach projektu GEOGEBRA. Wizyta na Uniwersytecie w Białymstoku połączona została z ciekawą, starannie przygotowaną wycieczką edukacyjną. 

wiecej

W I Liceum odbył się pierwszy etap oryginalnego ogólnopolskiego konkursu matematyczno-plastycznego "Matematyczny wszechświat", organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, pod patronatem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród nagrodzonych: Katarzyna Wiceńciak, Olga Rucińska, Zofia Walasiewicz,  Aneta Wierzbicka.

wiecej

Uczniowie klas politechnicznych uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, w ramach prestiżowego projekty wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej ,,MatFizChem''. Działania koordynuje Jarosław Krakowski.

   

wiecej
BIP RSS
 
CMS Toruń