15 stycznia odbyły się pierwsze z wielu zapowiedzianych i oczekiwanych przez uczniów I Liceum zajęć z inżynierami Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestniczyły w nich klasy politechniczne, menadźerskie, klasa medyczna i społeczna. Niektóre z przeprowadzanych doświadczeń były dość spektakularne. Współpracę I Liceum i uczelni koordynują: Dyrektor Szkoły Teresa Oliwińska i Pułkownik Magister Inżynier Wiesław Szczygielski.

         

wiecej

Na zaproszenie siostry Zofii Błońskiej i księdza Grzegorza Radziszewskiego przybył do uczniów I Liceum ksiądz Tomasz Łukasiuk. Jest misjonarzem na Madagaskarze. Relację ze spotkania napisała Aleksandra Topolińska z klasy humanistycznej.

wiecej

16 stycznia 2019 odbył się koncert noworoczny "O magnum misterium". Śpiewał chór kameralny KOE z Sokołowskiego Ośrodka Kultury.  Wśród altów chóru występuje uczennica klasy humanistycznej Paulina Kaniuk. W skład zespołu wchodzi też wielu absolwentów I Liceum. Chór śpiewa od trzech lat. Jest laureatem Złotego Pasma w IV Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Muzyki Sakralnej "Carmen Fidei". Podczas koncertu 16 stycznia chór wykonał między innymi piękny utwór "Ave Generosa" Norwega Ola Gjeilo i "Lully, lulla..." brytyjskiego kompozytora Philipa Stopforda.

   

wiecej

Michał Dąbrowiecki, Maja Mazur, Sandra Sikorska - wzięli udział w konkursie "Turbolandeskunde - wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego" organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs przeprowadzany jest w I Liceum i od dawna wiążą się z nim sukcesy uczniów oraz germanistek: Wiesławy Witkowskiej i Moniki Jeżowskiej. Życzymy powodzenia Michałowi, Mai i Sandrze w następnym etapie ważnego konkursu.

wiecej

15 stycznia przypadła 150. rocznica urodzin mistrza Stanisława Wyspiańskiego.

 

 

wiecej

2 kwietnia 1919 na Uniwersytecie Jagiellońskim powstało Towarzystwo Matematyczne. Założyli go między innymi: Stefan Banach, Antoni Hoborski, Otto Nikodym, Alfred Rosenblatt. Wśród szacownego grona powszechnie znanych matematyków są także: Leon Chwistek - awangardowy malarz, teoretyk sztuki, filozof, żołnierz I Brygady Legionów; Antoni Wilk - astronom. W roku 1919 powstała także Akademia Górnicza, dziś Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (miejsce studiów części absolwentów I Liceum). NIebawem uczniowie I Liceum przystępują - w Roku Matematyki - do projektu "Fraktal na Stulecie".

wiecej

Gratulacje dla wytrwałego, sumiennego, utalentowanego Michała Karakuli - ucznia I Liceum podczas Mistrzostw Polski w pływaniu. Na zdjęciu Michał Karakula z Tatą.


wiecej

14 grudnia 2018 - prezentacja spektaklu "Vita ars est" grupy teatralnej "Preteksty" w reżyserii Bartłomieja Ostapczuka, pod opieką artystyczą Urszuli Kosieradzkiej, we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury. Nowe wydarzenie w życiu kulturalnym szkoły, Sokołowskiego Ośrodka Kultury, miasta. Pełny sukces artystyczny. Gratulacje dla wszystkich twórców sztuki teatralnej.

wiecej

Gabriela Denis, Aleksandra Gralik, Dominika Kondraciuk, Jakub Maksymiak, Aleksandra Wołosińska, Damian Zabijak - to wolontariusze z I Liceum angażujący się w przedświąteczne zbiórki charytatywne. Podziękowania za altruizm, wielkie serce. Akcje wolontariackie koordynuje z poświęceniem Krystyna Skorupka.

wiecej

Młodzież z I Liceum pracująca w grupie teatralnej Preteksty oraz zespole wokalnym Preludium przygotowała inscenizację "ONA" prezentującą, jaki jest współczesny portret młodych Polaków. Premiera odbyła się 04 grudnia w sali widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Uczniowie wystąpili również 08 grudnia w Warszawie podczas Finału Funduszu Teatralnego Mazowieckiego Instytutu Kultury.

 

wiecej

Wyniki pomiaru zwanego edukacyjną wartością dodaną tworzone są od roku 2010. Dotyczą gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Od roku 2012 obejmują miary trzyletnie, odnoszące się do przedmiotów humanistycznych (z wyodrębnieniem języka polskiego) i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (z wyeksponowaniem matematyki). Czemu służy pomiar? Wykresy informują o zależności (satysfakcjonującej czy niezadowalającej) pomiędzy wynikami maturalnymi i aktualnymi osiagnięciami uczniów (na tle wyników własnych i innych szkół; wyników aktualnych i z lat minionych).

Cieszymy się z zawsze bardzo dobrych i konsekwentnie lepszych wyników w każdym mierzonym zakresie. Jednocześnie motywujemy się wynikami najlepszymi w kraju.


wiecej

Gratulacje dla Piotra Kacprzyka - stypendysty Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość przyznania zaszczytnego stypendium odbyła się w Siedlcach, 4 grudnia 2018.

wiecej

I Liceum wzięło udział w uroczystym śpiewaniu hymnu narodowego "Jeszcze Polska nie zginęła...". Hymn śpiewało wiele szkół w Polsce, włączając się do akcji "Niepodległa do hymnu!". 

wiecej

4 grudnia 2018 I Liceum wzięło udział w projekcie Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej dedykowanym zdrowiu, które można zyskać dzięki wiedzy i profilaktyce. A także dzięki przeżywającej renesans w klubach fitness&welness jodze. Akcję koordynował Grzegorz Wyszomierski.

 

wiecej
SPOTKANIA W I LICEUM

1 grudnia 2018 klasy pierwsze i drugie wzięły udział w prelekcji. Temat niecodzienny - transplantologia. Spotkanie prowadziła  Katarzyna Rydzewska - koordynator transplantacyjny z Centrum Zdrowia Dziecka.

wiecej

I Liceum Mistrzem Powiatu w rozgrywkach piłki koszykowej. Gratulacje dla zwycięskich drużyn dziewcząt i chłopców oraz nauczycieli wychowania fizycznego, Piotra Kosieradzkiego i Grzegorza Wyszomierskiego.

wiecej

I Liceum, w dniu Jubileuszu Szkoły, zostało uhonorowane Medalem Pamiątkowym "Pro Masovia". Przyznał go Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Także Statuetką "Sokół". Jest to Nagroda Rady Miejskiej, której Przewodniczącym jest Waldemar Hardej. Cenne wyróżnienia odebrała Dyrektor I Liceum Teresa Oliwińska.

 

wiecej

Listy gratulacyjne skierowane do Dyrektor I Liceum imienia Marii Skłodowskiej-Curie Teresy Oliwińskiej z okazji Jubileuszu Szkoły, siedemdziesięciolecia jej istnienia.

   

 

wiecej

Dwadzieścia osób z I Liceum wzięło udział w honorowej akcji krwiodawstwa "Krew dla Damiana". Udział grupy koordynował jak zawsze opiekun Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi Jan Niemirka. Wyrazy uznania dla wszystkich honorowych krwiodawców.

wiecej

I Liceum kontynuuje cenną współpracę z KGS Neustadt. Spotkanie integracyjne w Rodowie, na wielkim jubileuszu I Liceum, na wycieczkach... wydarzeń jest dużo i wszystkie świetnie spełniają swój cel. Zachęcamy innych do skorzystania z bogatej oferty zajęć, akcji wspaniale koordynowanych przez germanistów I Liceum - Wiesławę Witkowską i Monikę Jeżowską.


wiecej

Uroczystości Jubileuszowe w I Liceum już za nami. 14 września odbył się koncert "Pokolenia", 15 września - uroczystość główna. Organizatorem przedsięwzięcia była Dyrektor Szkoły Teresa Oliwińska z zastępcą - Dyrektor Moniką Pasik, Radą Rodzciców, Radą Pedagogiczną, Uczennicami i Uczniami I Liceum. Ufamy, iż wszyscy Goście są usatysfakcjonowani. Historia i tradycja szkoły zyskały bardzo wiele dzięki obecności Państwa. Wspólnie zapisaliśmy kolejną kartę "Kroniki Szkoły".

wiecej

I Liceum współpracuje z Wojskową Akademią Techniczną. Trójstronne porozumienie w tej arcyważnej dydaktycznie sprawie podpisali w Warszawie Rektor WAT Tadeusz Szczurek , Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk, Wicestarosta Sokołowski Marta Sosnowska oraz Dyrektor I Liceum Teresa Oliwińska. Dotychczasowa współpraca dydaktyczna I Liceum obejmuje także: Szkołę Główną Handlową, Politechnikę Warszawską, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Uniwersytet w Białymstoku.

wiecej

W maju 2015 roku została podpisana umowa partnerska między I LO a  Kooperatywną Szkołą Zbiorczą KGS Neustadt am Rübenberge koło Hanoweru, której celem jest wymiana międzykulturowa, kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, wzajemnego szacunki i otwartości.  Wywiad z dyrektorem KGS Neustadt am Rübenberge Tobiasem Hunfeldem. Wywiad przeprowadziła germanistka I Liceum Monika Jeżowska.

      

wiecej
BIP RSS
 
CMS Toruń