I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podl. - strona główna

1962 - 1966. Klasa humanistyczna. Wychowawczynie: Profesor Danuta Krasucka (chemia) i Profesor Walentyna Szachowicz (język rosyjski).  Na zdjęciu z Profesorem Bogusławem Krasuckim (biologia).

Dzisięć lat po egzaminie maturalnym. Klasa z jęzkiem łacińskim z wychowawczynią Profesor Walentyną Szachowicz.

wiecej

wiecej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 otrzymał Piotr Kacprzyk. Wyróżnia się najwyższą średnią wyników nauczania w roku szkolnym 2017/2018. Na zdjęciu Piotr Kacprzyk z wychowawczynią Mariolą Dubowską oraz koleżankami i kolegami wyróżnionymi za naukę i zachowanie.

wiecej

Stypendystka Paulina Leoniec zajmowała się intrygującym projektem "Sztuka w matematyce. Matematyka w sztuce". Koordynatorem pracy Paliny Leoniec jest matematyk Urszula Kołodziejczuk. Powodzenia dla Pauliny w przyszłych działaniach z pogranicza nauk.

wiecej

Martyna Kożuchowska jest stypendystką Marszałka Województwa Mazowieckiego. Otrzymuje stypendium przyznawane osobom szczególnie uzdolnionym. Z pomocą strony szkoły prezentuje jedną ze swych naukowych refleksji o tym, że warto patrzeć na świat przez pryzmat matematyki. Opiekunem merytorycznym uczennicy jest matematyk Walenty Walenciej. Życzymy Martynie Kożuchowskiej satysfakcji z naukowych obserwacji i życzymy odkryć w pasjonującej i jakże użytecznej dziedzinie - matematyce.wiecej

I Liceum współpracuje z Wojskową Akademią Techniczną. Trójstronne porozumienie w tej arcyważnej dydaktycznie sprawie podpisali w Warszawie Rektor WAT Tadeusz Szczurek , Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk, Wicestarosta Sokołowski Marta Sosnowska oraz Dyrektor I Liceum Teresa Oliwińska. Dotychczasowa współpraca dydaktyczna I Liceum obejmuje także: Szkołę Główną Handlową, Politechnikę Warszawską, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Uniwersytet w Białymstoku.

wiecej

Primus Optimorum - Pierwsza wśród Najlepszych to w roku szkolnym 2017-2018 Olga Gąsowska, abiturientka klasy huanistycznej. Gratulacje dla Olgi Gąsowskiej, Jej Rodziców.

wiecej

Pod koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła otrzymała od Narodowego Centrum Krwi CERTYFIKAT szkoły promującej Honorowe Oddawanie Krwi. Bardzo serdecznie DZIĘKUJĘ wszystkim osobom, które od roku szkolnego 2006/2007 uczestniczą w Akcjach Honorowego Krwiodawstwa. - Jan Niemirka. 

 

wiecej

Od czasu pierwszego rankingu "Perspekty" I Liceum im. Marii Sklodowskiej-Curie znajduje się w honorowej grupie pięciuset najlepszych liceów w Polsce. Kapituła rankingu wzięła pod uwagę 2195 liceów ogólnokształcących. Tyle szkół spełniło kryterium wyjścia (maturę zdawało minimum 12 osób, a średnia z języka polskiego i matematyki była nie niższa niż 0,75 średniej krajowej). XIII Liceum w Szczecinie jest najlepszym liceum w Polsce, a VII Technikum w Nowym Sączu świętuje sukces w swojej kategorii. Czym chwali się Trzynastka ze Szczecina? - atmosferą wspólnej pracy, efektywnym wykorzystaniem każdej godziny, bardzo wysoką frekwencją, udziałem w przeróżnych konkursach pozwalających zweryfikować wiedzę. Gratulujemy najlepszym. Cieszymy się z naszego sukcesu. Podejmując decyzję o studiowaniiu, warto poznać RANKING UCZENI WYŻSZYCH.


wiecej

Wyniki pomiaru zwanego edukacyjną wartością dodaną tworzone są od roku 2010. Dotyczą gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Od roku 2012 obejmują miary trzyletnie, odnoszące się do przedmiotów humanistycznych (z wyodrębnieniem języka polskiego) i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (z wyeksponowaniem matematyki). Czemu służy pomiar? Wykresy informują o zależności (satysfakcjonującej czy niezadowalającej) pomiędzy wynikami maturalnymi i aktualnymi osiagnięciami uczniów (na tle wyników własnych i innych szkół; wyników aktualnych i z lat minionych).

Cieszymy się z zawsze bardzo dobrych i konsekwentnie lepszych wyników w każdym mierzonym zakresie. Jednocześnie motywujemy się wynikami najlepszymi w kraju.


wiecej

W maju 2015 roku została podpisana umowa partnerska między I LO a  Kooperatywną Szkołą Zbiorczą KGS Neustadt am Rübenberge koło Hanoweru, której celem jest wymiana międzykulturowa, kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, wzajemnego szacunki i otwartości.  Wywiad z dyrektorem KGS Neustadt am Rübenberge Tobiasem Hunfeldem. Wywiad przeprowadziła germanistka I Liceum Monika Jeżowska.

      

wiecej
BIP RSS
 
CMS Toruń